Tez Savunması İlanları
21 Ağustos 2017 02:26

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında tezini tamamlayıp savunacak öğrencilerin tez savunması bilgileri bu sayfadan duyurulacaktır.

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Emel GÜLNAR
TEZ KONUSU : Stres Üriner İnkontinanslı Hastalara Bakım Protokolü ile Verilen Eğitimin Etkisinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
SAVUNMA TARİHİ : 25.05.2018
SAVUNMA SAATİ : 08:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Leyla ALIZADEHEBADI
TEZ KONUSU : Farklı Sürelerde Uygulanan Statik Germenin Quadriceps ve Hamstring İzokinetik Kuvvetine Etkisi
SAVUNMA YERİ : Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 28.05.2018
SAVUNMA SAATİ : 15:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hazal BOZOĞLAN EROL
TEZ KONUSU : Yetişkin Bireylerin Diyet Enerji Yoğunluğu ile Metabolik Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 30.05.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ömer Osman PALA
TEZ KONUSU : Depresyon Tanılı Ergenlerde Osteopatik Uygulamaların Sempatik Sinir Sistemi ve Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 05.06.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30