Duyurular

Yedek kontenjanından kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.


Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Alınması 

Yedekten kayıt hakkı kazanan adaylar 26 Ocak 2018 Cuma günü saat 10:00’da Sağlık Bilimleri   Enstitüsü'nde, kesin kayıt için istenilen belgelerle birlikte  hazır bulunmalıdır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde hazır bulunanlar arasından sıra ile okunarak  kayıtlar yapılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.