■ ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

 

Enstitümüzde devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarından “özel öğrenci” olarak ders almak isteyenlerin, 16-20 Eylül 2013tarihleri arasında Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 12.maddesi gereği özel öğrenci;

“Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde her yarıyılda en çok iki ders için özel öğrenci başvurusunda bulunabilirler. Başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilerin giriş sınavlarını başararak lisansüstü programlara kabulü halinde; son üç yılda özel öğrenci olarak üniversitenin lisansüstü programlarından aldıkları en fazla dört ders enstitü yönetim kurulu kararı ile saydırılabilir. Bu derslerden en fazla ikisi enstitünün başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından veya üniversitenin diğer enstitülerinden alınmış olabilir. Program dışından alınan derslerin saydırılmasında ilgili başkanlığın görüşü alınır. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.”

Başvuru sırasında;

1) lisans mezuniyet belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopilerini ve Banka Dekontu

2) Başvuru formu (sayfamızdaki Form 19) ile birlikte getirmeleri gerekmektedir.

DERS KREDİSİ BAŞINA 100 TL

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

DERS KREDİSİ BAŞINA 300 TL

Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesine Halk Bank TR200001200129400006100001 nolu hesaba yatırarak dekontlarını Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir (Dikkat: Diğer Şubelerden yatırıldığında Banka Havale veya EFT ücreti alabilir). Aksi halde özel öğrencilik kabul işlemleri iptal edilecektir. Makbuzda açıklama olarak “Sağlık Bilimler Enstitüsü Özel Öğrenci Ücreti, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad” yazılması gerekmektedir.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü