Duyurular

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

 

Açıklama

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve konular için belirtilen sayılarda doktora öğrencilerine burs verilecektir. Doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 1.800 TL burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora ders aşamasında olan öğrenciler de faydalanabileceklerdir. Sadece bir alan için başvuru yapılabilir. Başvuracak öğrencilerin T.C. vatandaşı olması, bursiyer olarak başladığında kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması gerekmektedir. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam  etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilir.

Genel Başvuru Şartları

  1. T.C. vatandaşı olmak.
  2. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Koşullarında belirtilen şartları sağlıyor olmak.
  3. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak (ders aşamasında olmak).
  4. Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

 

Başvuru Evrakları  

1.Başvuru Formu: Formu indirmek için tıklayınız.

  1. Diploma: Lisans ya da yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi).
  2. Transkript: Lisans veya  yüksek lisans dersleri ve notlarını gösterir belgeler.
  3. ALES Belgesi: ALES sınav sonuç belgesi.
  4. Yabancı Dil Belgesi: YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi.
  5. Nüfus cüzdan fotokopisi.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna Başvuru ve Kesin Kayıt Tarihleri

Son Başvuru Tarihi

6 Eylül 2017 (Mesai bitimine kadar)

Mülakata Gireceklerin İlanı

6 Eylül 2017

Mülakat

7 Eylül  2017

Başvuru Adresi 

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Emniyet Mah. Taç Sok. No: 3

  Eczacılık Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat 
  P.K. 06330 Etiler Yenimahalle/ANKARA

Doktora Mülakat Yeri

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Emniyet Mah. Taç Sok. No: 3

  Eczacılık Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat 
  P.K. 06330 Etiler Yenimahalle/ANKARA 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Alım Kriterleri

 

      Değerlendirme Oranları

Doktora Yüzdelik Puan Dağılımı4

ALES Sayısal Puanı1

                    %50

Mezuniyet Notu2

                     %25

100/2000 YÖK Doktora Burs Mülakatı3

                      %25

 Açıklamalar:

1 Geçerlilik Süresi: Açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldır.

2 Lisans mezuniyet notu dikkate alınır. Mezuniyet notunun 100 lük ve 4 lük sistemdeki dönüşümleri için YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır.

3 Adayın 100/2000 YÖK Doktora Burs Mülakatında başarılı sayılabilmesi için en az 50 puan alması gerekir. Giriş başarı puanı 60,00'in altında olanlar başarısız sayılır.

4 Doktora programlarına kabul edilen adaylar, değerlendirme oranlarına göre hesaplanan başarı puanının kontenjan tablosunda belirtilen toplam asgari puan şartını sağlaması koşulu ile kontenjan dahilinde 100/2000 YÖK Doktora Bursu almaya hak kazanacaklardır.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

Anabilim Dalı

Alan

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Özel Koşullar

  Farmasötik Teknoloji

  Farmasötik Kimya

  Farmakognozi

Farmasötik           Biyoteknoloji ve İlaç   Tasarımı

 

11

 

Eczacılık Lisans derecesine sahip olmak.

 

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES   Eşit Ağırlık                   60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri      55

Mezuniyet Notu             : 2,50/4,00

 Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES   Eşit Ağırlık                   60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri    55

  YL Mezuniyet Notu         : 2,50/4,00

      İmmünoloji

   Tümör İmmunolojisi

10

 

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, veya Diş Hekimliği Fakültesi Lisans derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans derecesini Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji, Diş Hekimliği Fakültesi/Biyokimya veya Mikrobiyoloji, Veteriner Fakültesi/ Biyokimya veya Mikrobiyoloji, Eczacılık Fakültesi/ Biyokimya veya Farmasötik Mikrobiyoloji, Fen Fakültesi/ Biyoloji,Biyokimya veya Kimya alanlarından birinden almış olmak.

 

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES   Sayısal                         60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğer    55

Mezuniyet Notu            : 2,50/4,00

 

  Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES   Sayısal                         60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri    55

YL Mezuniyet Notu        : 2,50/4,00