Duyurular

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

 

Açıklama

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve konular için belirtilen sayılarda doktora öğrencilerine burs verilecektir. Doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 1.800,00.- TL burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora ders aşamasında olan öğrenciler de faydalanabileceklerdir. Sadece bir alan için başvuru yapılabilir. Başvuracak öğrencilerin T.C. vatandaşı olması, bursiyer olarak başladığında kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması gerekmektedir. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam  etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilir. Ankara dışından kabul alan bursiyerlere imkan dahilinde ücretsiz konaklama imkanı sağlanacaktır.

 

 

Genel Başvuru Şartları

   1. T.C. vatandaşı olmak.
   2. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Koşullarında belirtilen şartları sağlıyor olmak.
   3. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak (ders aşamasında olmak).
   4. Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

 

Başvuru Evrakları

  1. Başvuru Formu: Formu indirmek için  tıklayınız.
  2. Diploma: Lisans ya da yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (Yurt dışındaki         Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi)
  3. Transkript: Lisans veya  yüksek lisans dersleri ve notlarını gösterir belgeler.
  4. ALES Belgesi: ALES sınav sonuç belgesi.
  5. Yabancı Dil Belgesi: YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi.
  6.  Nüfus cüzdan fotokopisi.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna Başvuru ve Kesin Kayıt Tarihleri

Başvuru Tarihleri

29 Ocak - 12 Şubat 2018

Mülakata Gireceklerin İlanı

12-13 Şubat 2018

Mülakat

13 Şubat 2018

Saat 10:00

Kazananların İlanı

13 Şubat 2018

Kesin Kayıtların Yapılması

14 Şubat 2018

Başvuru Adresi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Emniyet Mah. Taç Sok. No: 3

Eczacılık Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat 
P.K. 06330 Etiler Yenimahalle/ANKARA

Doktora Mülakat Yeri

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Emniyet Mah. Taç Sok. No: 3

Eczacılık Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat 
P.K. 06330 Etiler Yenimahalle/ANKARA 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Alım Kriterleri

 

Doktora Giriş Başarı Puanı  Değerlendirme Oranları4

ALES Sayısal Puanı1

                    %50

Mezuniyet Notu2

                    %25

100/2000 YÖK Doktora Burs Mülakatı3

                    %25

 Açıklamalar:

1 Geçerlilik Süresi: Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

2 Lisans mezuniyet notu dikkate alınır. Mezuniyet notunun 100 lük ve 4 lük sistemdeki dönüşümleri için YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır.

3 Adayın 100/2000 YÖK Doktora Burs Mülakatında başarılı sayılabilmesi için en az 50,00 puan alması gerekir. Giriş başarı puanı 60,00'ın altında olanlar başarısız sayılır.

4Doktora programlarına kabul edilen adaylar, değerlendirme oranlarına göre hesaplanan başarı puanının kontenjan tablosunda belirtilen toplam asgari puan şartını sağlaması koşulu ile kontenjan dahilinde 100/2000 YÖK Doktora Bursu almaya hak kazanacaklardır.

 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

 

Anabilim Dalı

Alan

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Özel Koşullar

Farmasötik Teknolojia

 

Farmasötik Kimyab

 

Farmakognozia,b

Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı

 

5

 

Eczacılık Lisans derecesine sahip olmak.

 

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES   Sayısala, Eşit Ağırlıkb: 60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri: 55

Mezuniyet Notu: 2,50/4,00

Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES Sayısala, Eşit Ağırlıkb: 60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri: 55

YL Mezuniyet Notu: 2,50/4,00

 İmmunoloji

Tümör İmmunolojisi

5

 

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, veya Diş Hekimliği Fakültesi Lisans derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans derecesini Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji, Diş Hekimliği Fakültesi/Biyokimya veya Mikrobiyoloji, Veteriner Fakültesi/ Biyokimya veya Mikrobiyoloji, Eczacılık Fakültesi/ Biyokimya veya Farmasötik Mikrobiyoloji, Fen Fakültesi/ Biyoloji,Biyokimya veya Kimya alanlarından birinden almış olmak.

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES Sayısal: 60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğer: 55

Mezuniyet Notu: 2,50/4,00

 

Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES Sayısal: 60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri: 55

YL Mezuniyet Notu: 2,50/4,00

Farmakognozia,b

 

Farmasötika Teknoloji

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

5

Eczacılık Lisans derecesine sahip olmak.

 

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES   Sayısala, Eşit Ağırlıkb: 60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri: 55

Mezuniyet Notu: 2,50/4,00

Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES   Sayısala, Eşit Ağırlıkb: 60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri: 55

YL Mezuniyet Notu: 2,50/4,00

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

5

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik Programı veya Hemşirelik Anabilim Dallarının (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı, Hemşirelikte Yönetim ve Öğretim) herhangi birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

ALES Sayısal: 60

YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri: 55

YL Mezuniyet Notu: 2,50/4,00