Duyurular

Öğrenci Ders Kayıtları: 14-15 Eylül  2017

Danışman Onayları: 21-22 Eylül  2017

2017-2018 Güz  Yarıyılında öğrenci onayı ve danışman onayı yapılmaması durumunda öğrenci kayıt yaptırmamış sayılacak, öğretim üyeleri öğrencilere ait sınav sonuçlarını giremeyeceklerdir. Olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla öğrenci ve danışman onaylarının yapılması gerekmektedir. Bilgilerinize  sunulur.

 

BÜTÜN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ NOT
2016-2017 Bahar Yarıyılında kayıt yaptırmayan öğrencilerin,  2017-2018 Güz Yarıyılında da kayıt yaptırmaması halinde Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 3. fıkrası uyarınca  kaydı silinecektir.

 

Doktora Öğrencileri
1. Yarıyıldan, 8 Yarıyıla kadar ücret ödemez.
9. Yarıyıldan itibaren 129 TL ücret öder.
Başka bir yükseköğretim kurumuna (Ön-lisans, Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans vb.) kayıtlı ise 129 TL ücret    öder.
Banka Hesap Bilgisi: (Gazi Ünv. Halkbank Sabit Ödeme Hesabı) (EFT yapılamaz)

 

Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri
1. Yarıyıldan, 4 Yarıyıla kadar ücret ödemez.
5. Yarıyıldan itibaren 129 TL ücret öder.
Başka bir yükseköğretim kurumuna (Ön-lisans, Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans vb.) kayıtlı ise 129 TL ücret    öder.
Banka Hesap Bilgisi: (Gazi Ünv. Halkbank Sabit Ödeme Hesabı) (EFT yapılamaz)

 

Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri
Hemşirelik programı her dönem için: 2.000 TL
Fitoterapi programı her dönem için: 1.500 TL
Banka Hesap Bilgisi: (Gazi Ünv. Halkbank Sabit Ödeme Hesabı) (EFT yapılamaz)

 

Doktora Öğrencilerinin Dikkatine

Doktora Öğrenim Süresi

Azami 12 yarıyıl (6 yıl)

2016-2017 Güz Yarıyılı ve sonrası lisansüstü programlara kayıt yaptıranlar Bilimsel Araştırma ve Yatın Etiği konularını içeren bir dersi almadan mezun olamazlar. Anabilim Dalı’nda bahsedilen içerikte bir ders olmaması durumunda Enstitü Ortak Dersi olarak “OR85-1 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersi alınmalıdır.

Toplam Ders Sayısı

9 kredili Ders +Seminer (Azami dört yarıyıl) (Kredili derslerin toplamda 27 yerel kredi/ en az 60 AKTS kredisi olması gereklidir. Mezun olabilmek içinse toplam 240 AKTS kredisini tamamlamak gerekir. )

Kredili Ders Geçme Notu

2,50:CB (75/100) ve üzeridir.

Genel Ortalama

9 kredili ders ortalaması 3,00: BB (80/100) üzeri olması gerekir. Başarılı ve başarısız olunan tüm dersler ortalamaya katılır.

Öğrenci Ders Döneminde ise;

Kodlu derslerin yanı sıra danışman öğretim üyesi tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ile “Tez Hazırlık Dersi” mutlaka seçilmelidir.

Öğrenci Doktora Yeterlilik Döneminde ise;

Doktora öğrencisi derslerini tamamladıktan sonra takip eden yarıyılda danışman öğretim üyesi tarafından açılan “Doktora Yeterlilik Sınavı” ile “Uzmanlık Alan Dersini” seçmek zorundadır. Bu dersin alındığı dönemde “Doktora Tez Dönemi” ile kredili dersler alınmaz. Azami 5. Yarıyılda bu derse kayıt yapılmalıdır. İki sınav hakkı verilir. Doktora Yeterlilik sınavından iki kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

Öğrenci, Tez Döneminde ise;

Danışman öğretim üyesi tarafından açılan “Doktora Tez Dönemi” ile “Uzmanlık Alan Dersi” mutlaka seçilmelidir. Bu dönemde kredili ders seçilemez.

1. yarıyıldan 8. Yarıyıla kadar ücret ödenmez. (İlk dört yıl)
* Ancak birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olanlar (ön lisans, lisans, tezsiz yüksek lisans) 129,00.- TL ücreti Halk Bankasına yatırması gerekir.
* Gazi Üniversitesi Halk Bankası Sabit Ödeme hesabına öğrenci numaranızla ücret yatırabilirsiniz. EFT yapılamaz. Tüm Halk Bankası Şubelerinden yatırılabilirsiniz. Halk Bank İnternet Bankacılığı ile ücret yatırabilirsiniz.

 

Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

Tezli Yüksek Lisans Öğrenim Süresi

Azami 6 yarıyıl (3 yıl)

2016-2017 Güz Yarıyılı ve sonrası lisansüstü programlara kayıt yaptıranlar Bilimsel Araştırma ve Yatın Etiği konularını içeren bir dersi almadan mezun olamazlar. Anabilim Dalı’nda bahsedilen içerikte bir ders olmaması durumunda Enstitü Ortak Dersi olarak “OR85-1 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersi alınmalıdır.

Toplam Ders Sayısı

8 Kredili Ders+Seminer (Kredili derslerin toplamda 24 yerel kredi/60 AKTS kredisi olması gereklidir. Mezun olabilmek içinse toplam en az 120 AKTS kredisini tamamlamak gerekir. )

Kredili Ders Geçme Notu

2,00: CC (70/100) ve üzeridir.

Genel Ortalama

8 kredili ders ortalaması 2,50: CB (75/100) ve üzeri olması gerekir. Başarılı ve başarısız olunan tüm dersler ortalamaya katılır.

Öğrenci Ders Döneminde ise;

Kodlu derslerin yanı sıra danışman öğretim üyesi tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ile “Tez Hazırlık Dersi” seçilmiş olmalıdır.

Öğrenci, Tez Döneminde ise;

Yüksek Lisans öğrencisi derslerini tamamladıktan sonra takip eden yarıyılda danışman öğretim üyesi tarafından açılan "Yüksek Lisans Tez Dönemi” ile “Uzmanlık Alan Dersi”ni seçmek zorundadır. “Yüksek Lisans Tez Dönemi” dersinin seçildiği yarıyılda kodlu ders seçilemez.

1. yarıyıldan 4. Yarıyıla kadar ücret ödenmez. (İlk iki yıl)
* Ancak birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olanlar (ön lisans, lisans, tezsiz yüksek lisans) 129,00.- TL ücreti Halk Bankasına yatırması gerekir.
* Gazi Üniversitesi Halk Bankası Sabit Ödeme hesabına öğrenci numaranızla ücret yatırabilirsiniz. EFT yapılamaz. Tüm Halk Bankası Şubelerinden yatırılabilirsiniz. Halk Bank İnternet Bankacılığı ile ücret yatırabilirsiniz.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Süresi:

Azami 3 yarıyıl (1,5 yıl)

Toplam Ders Sayısı:

10 ders+ Dönem Projesi en az 90 AKTS

Kredili Ders Geçme Notu

2,00:CC ve üzeridir.

Genel Ortalama

10 kredili ders ortalaması 2,50:CB üzeri olması gerekir.

Yarıyılı Öğrenim Ücreti

Hemşirelikte Yönetim; 2.000.-TL
Fitoterapi; 1.500.-TL

Banka Hesap Bilgileri

Gazi Üniversitesi Halk Bankası Şubesi Kısmi Hesabına öğrenci numarası ile yatırılacak. EFT yapılamaz.
Tüm Halk Bankası şubelerinden veya Halk Bankası İnternet Bankacılığı ile yatırabilirsiniz.