Duyurular
08 Haziran 2018 10:53

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca mecburi hizmete dayalı olarak 1929 yılından bu yana yurt dışına Milli eğitim Bakanlığı'nca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderilmektedir.

Ülkemizin bilim ve teknolojide uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefiyle yazılım, enerji, savunma, havacılık ve uzay bilimleri, siber güvenlik gibi birçok stratejik alanda nitelikli insan yetiştirmek için 2018 YLSY alım sürecinde daha fazla katılım sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, bursa ilişkin olarak gönderilmiş olan duyuru afişi aşağıda yer almaktadır. İlgilenen öğrencilerimize duyurulur.