Akademik Formlar

 

Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur. İş akış süreci program ayrımı yapılarak sunulmuştur. İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıya tıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi

Doktora Öğrencisi

Özel Öğrenciler

 

Pandemi Dönemi Akademik Formlar
Form 9 Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu (Yüzyüze) İNDİR
Form 9 Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu (Sanal Ortam) İNDİR
Form 11 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu (Danışman) İNDİR
Form 11 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu (Üye) İNDİR
Form 12 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu (Danışman) İNDİR
Form 12 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu (Üye) İNDİR
Form 14 Tez Savunma Tutanak Formu İNDİR
Form 15 Y.Lisans / Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Formu İNDİR
Form 36 Pandemi Dönemi Ek Süre Talep Formu  İNDİR 

 

Akademik Formlar
Form 1 Belge İsteme Formu İNDİR
Form 2 Danışman Atama Formu İNDİR
>>>Form 2.1 2. Danışman Atama Formu İNDİR
Form 3 Tez Konusu Önerme Formu İNDİR
Form 4 Dönem Projesi Konusu Önerme Formu İNDİR
>>>Form 4.1 Dönem Projesi Değişikliği Önerme Formu İNDİR
Form 5 Tez Başlığı Değiştirme Formu (Jüri Tarafından) İNDİR
Form 6 Tez Başlığı Değiştirme Formu (Danışman Tarafından) İNDİR
Form 7 Danışman Değişikliği İstem Formu İNDİR
Form 8 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu İNDİR
Form 9 Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu İNDİR
Form 10 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu İNDİR
Form 11 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu İNDİR
Form 12 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu İNDİR
Form 13 Tez Sınav Jürisi Atama Formu İNDİR
Form 14 Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu İNDİR
Form 15 Yüksek Lisans/Doktora Tez Değerlendirme
Kişisel Raporu
İNDİR
Form 16 Ders Saydırma Formu İNDİR
Form 17 Dönem Projesi Değerlendirme Formu İNDİR
Form 18 İngilizce Öğrenci Belgesi Formu İNDİR
Özel Öğrenci Formları
Form 19 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu İNDİR
Form 20 Özel Öğrenci Not Bildirim Formu İNDİR
İlişik Kesme ve Af Başvuru Formları
Form 21 Mezun İlişik Kesme Formu İNDİR
Form 22 Af Başvuru Formu İNDİR
Form 23 Kayıt Sildirme Formu İNDİR
Tez Yazım ve Ders Formları
Form 24 Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu İNDİR
Form 25 Kontenjanlar, Kriterler, AçılacakDersler İNDİR
Form 26 Tez Teslim Formu İNDİR
Form 27 Yeni Açılan Ders Değerlendirme Formu İNDİR
Form 28 Ders Tanımlama Formu (Türkçe) İNDİR
Form 28 Ders Tanımlama Formu (İngilizce) İNDİR
Form 29 Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (Ek 23) İNDİR
Form 30 Tez Savunma İlanı Bilgi Formu (Ek 24) İNDİR
Form 31 Turnitin Tez Benzerlik Formu İNDİR
Form 32 Kayıt Dondurma İstek Formu İNDİR
Form 33 Başka Üniversiteden Ders Alma Formu İNDİR
Form 34 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu İNDİR
Form 35 Fikri Mülkiyet Politikası - Taahhütname İNDİR
Tez Kabul Sayfası Örnekleri

Açıklama: Pandemi döneminde tez imza sayfalarında her bir jüri üyesi ve danışman için ayrı imza sayfası düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

  Yüksek Lisans Tezi Kabul ve Onay Sayfası

İNDİR

  Doktora Tezi Kabul ve Onay Sayfası İNDİR