Duyurular

 

Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2017 tarih ve 08 sayılı toplantısında almış olduğu 2017/79 nolu kararı uyarınca kabul edilen ''Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi'' değişikliği yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönerge ekinde yer alan yeni "Akademik Personelin Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirmeye İlişkin Başvuru Formu" buradan indirilebilir.