2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarda Giriş Başarı Puanları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarda Giriş Başarı Puanları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarda  Giriş Başarı Puanı Hesaplamaları

Program Türü

ALES puanı

Yabancı Dil Puanı

Ağırlıklı Not Ortalaması

Yazılı ve /veya Mülakat Değerlendirme Notu

Yüksek Lisans

%50’si

%10’u

%15’i

%25’i (*)

(*) Yazılı ve /veya mülakat değerlendirme  sınav notu 50 ve üzeri notlar başarılı sayılarak değerlendirmeye alınır.

Başarı  puanı 60 ve üzeri olan adaylar kontenjanlar dahilinde lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. (ALES’in %50’si + Yabancı Dil Puanının %10’u + AGNO’nun 15’i + yazılı ve/veya mülakat değerlendirme notunun %25’i = 60 ve üzeri başarılı)

Tezli Yüksek Lisans

%50’si

%10’u

%15’i

%25’i (**)

(**) Yazılı ve /veya mülakat değerlendirme  sınav notu 60 ve üzeri notlar başarılı sayılarak değerlendirmeye alınır.

Toplam   puanı 60 ve üzeri olan adaylar kontenjanlar dahilinde lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. (ALES’in %50’si + Yabancı Dil Puanının %10’u + AGNO’nun 15’i + yazılı ve/veya mülakat değerlendirme notunun %25’i = 60 ve üzeri başarılı)

Tezsiz Yüksek Lisans

%50’si

-

%50 ‘si

-

Toplam puanı 60 ve üzeri olan adaylar kontenjanlar dahilinde lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. (ALES’in %50’si + AGNO’nun 50’si = 60 ve üzeri başarılı)