Ders Kayıtları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Duyurular
17 Eylül 2019 07:49

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için kayıt yenileme ve ders alma işlemleri   ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/  bağlantısından yapılmaktadır.

1- Lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları [Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 19 Eylül 2019 günü saat 8:30’da başlayıp 22 Eylül 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapacaklardır.)]

2- 23/24/25 Eylül 2019 lisansüstü öğrencilerin etkileşimli danışman onayları  

3- 23-25 Eylül 2019 Yeni kayıt olan lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)

4- 26 Eylül 2019 Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi”ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili Enstitümüze  başvurularının son günü

5- 3-4 Ekim 2019 Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları

6- 7-8 Ekim 2019 Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)

7- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı katkı payı/ öğrenim ücreti söz konusu tarihlerde  Türkiye Halk Bankası şubeleri ve internet bankacılığından öğrenci numarası belirtilerek yatırılacaktır.

8- Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydı yapacak;

  1. Lisansüstü öğrencileri  Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
  2. 19-22 Eylül 2019 tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimini tamamlayan öğrenciler, ders kayıt onayını vermek zorundadır. Ders kayıt onayı vermemiş öğrencilerin danışman onayı yapılmayacaktır.

  !!!DİKKAT!!!

Öğrencilerin ders kaydı yaparken iki basamaklı işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

1- Ders Seçme

2- Ders Kayıt Onayı Verme

Ders seçimi sonrası ders kayıt onayı vermeyen öğrencilerimizin danışman onayı yapılmayacağından; öğrencilerin 22 Eylül 2019 günü en geç 23:59’a kadar öğrenci onayı verip vermediğini kontrol etmeleri eğitim-öğretim hayatları açısından önemlidir.

3- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uyarınca tüm öğrencilerimiz, belirtilen tarihlerde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yenilemekle mükelleftir. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu konudaki sorumluluk öğrencilerimize aittir.

4-Üniversitemiz Akademik Danışmanlık Yönergesi’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; öğrencilerin danışman onaylarını, danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) 23-25 Eylül 2019 tarihinde yapması gerekmektedir.

5- Üniversitemiz “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi”nde tanımlanan mazereti nedeniyle Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerin; 26 Eylül 2019 tarihine kadar Yönerge’de belirtilen belgelerle ilgili Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

6- Enstitü yönetim kurulunca  kayıtlarla ilgili mazereti Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine göre incelenen ve kabul edilen öğrenciler, 3-4 Ekim 2019 tarihinde danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) ders kaydı yapabilecektir. Takvimde belirlenen tarihler ile tanımlanan süreçlere uymayan öğrenciler, ders kaydını tamamlamadıklarından öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

7-19-22 Eylül 2019 tarihlerinde ders kaydını, 23-25 Eylül 2019 tarihlerinde ise danışman onayını tamamlayan öğrenciler; 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde ders ekleme-bırakma işlemlerini yapabilecektir.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Doktora Programının öğrenim süresi 8 yarıyıl (4 yıl),  azami öğrenim süresi ise  12 yarıyıldır (6 yıl). Mezun olmak için ders döneminde en az 90, toplamda 240  kredinin tamamlanması gerekmektedir.

Alınan tüm dersler ortalamaya katılır. Programın zorunlu derslerinden başarısız olunması durumunda bir sonraki yarıyılda, ders tekrar alınmalıdır. Ders geçme notu 2,50/4,00 (CB:75),  ağırlıklı genel not ortalaması ise 3,00/4,00 (BB:80) olmalıdır.

Öğrenci Ders Döneminde ise;

Birinci ders döneminde  “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik”   ikinci dönemde ise  program derslerinin yanı sıra “Seminer” dersi  ile  “Doktora Tezine  Hazırlık Dersi” dersleri alınmalıdır.  

Öğrenci Doktora Yeterlilik Döneminde ise;

Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00/4,00 (BB:80) genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler  “Yeterlik Sınavı” dersi ile birlikte  “Doktora Tezine Hazırlık” dersini de almalıdır.

Öğrenci, Tez Döneminde ise;

Danışman öğretim üyesi tarafından açılan “Doktora Tez Çalışması” seçilmelidir. Kayıtlı olunan programın diğer  dersleri  seçilemez.

Açıklama

1-) Birinci  yarıyıldan sekizinci yarıyıla kadar harç  ücreti ödenmez (ilk dört yıl).  Dokuzuncu yarıyıldan itibaren 129 TL harç ücreti  ödenir.
2-) Ancak birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olanlar  (ön lisans, lisans, tezsiz yüksek lisans) 129,00.- TL harç ücreti  öder.

3-) Öğrenciler, ödenmesi gereken öğrenim ücreti/katkı payı miktarını Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde Katkı Payı Bilgileri bölümünden öğrenebilir.
4-) Gazi Üniversitesi Halk Bankası sabit ödeme hesabına öğrenci numarasıyla tüm Halkbankası Şubelerinden  harç ücreti ödenebilir. (EFT yapılamaz,  Halk Bankası  İnternet Bankacılığı ile ödeme yapılabilir). 

5-) Danışman ataması yapılmayan öğrenciler,  Yeterlik, Tez Hazırlık, Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıramaz, bu dersler seçilse dahi onay verilmez sistemden silinir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Yüksek Lisans Programının öğrenim süresi 4 yarıyıl (2 yıl),  azami öğrenim süresi ise  6 yarıyıldır (3 yıl). Mezun olmak için ders döneminde en az 60, toplamda 120  kredi alınmalıdır.

Alınan tüm dersler ortalamaya katılır. Programın zorunlu derslerinden başarısız olunması durumunda bir sonraki yarıyılda, ders tekrar alınmalıdır. Ders geçme notu 2,00/4,00 (CC:70),  ağırlıklı genel not ortalaması ise 2,50/4,00 (CB:75) olmalıdır.

Öğrenci Ders Döneminde ise;

Birinci ders döneminde  “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik”    ikinci dönemde ise  program derslerinin yanı sıra “Seminer” dersi  ile  “Yüksek Lisans Tezine  Hazırlık Dersi” dersleri alınmalıdır.  

Öğrenci, Tez Döneminde ise;

Danışman öğretim üyesi tarafından açılan “Yüksek Lisans  Tez Çalışması ” seçilmelidir. Kayıtlı olunan programın diğer  dersleri  seçilemez.

Açıklama

1-) Birinci  yarıyıldan sekizinci yarıyıla kadar harç  ücreti ödenmez (ilk dört yıl).  Beşinci yarıyıldan itibaren 129 TL harç ücreti  ödenir.
2-) Ancak birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olanlar  (ön lisans, lisans, tezsiz yüksek lisans) 129,00.- TL harç ücreti  öder.

3-) Öğrenciler, ödenmesi gereken öğrenim ücreti/katkı payı miktarını Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde Katkı Payı Bilgileri bölümünden öğrenebilir.
4-) Gazi Üniversitesi Halk Bankası sabit ödeme hesabına öğrenci numarasıyla tüm Halk    Bankası Şubelerinden  harç ücreti ödenebilir. (EFT yapılamaz,  Halkbankası  İnternet Bankacılığı ile ödeme yapılabilir). 

5-) Danışman ataması yapılmayan öğrenciler, Tez Hazırlık, Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıramaz, bu dersler seçilse dahi onay verilmez sistemden silinir

 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Tezsiz Yüksek Lisans Programının öğrenim süresi  3 yarıyıldır  (1,5 yıl).  Mezun olunabilmesi için ders döneminde 60, toplamda 90 kredinin tamamlanması gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur.

Alınan tüm dersler ortalamaya katılır. Programın zorunlu derslerinden başarısız olunması durumunda bir sonraki yarıyılda, ders tekrar alınmalıdır. Ders geçme notu 2,00/4,00 (CC:70),  ağırlıklı genel not ortalaması ise 2,50/4,00 (CB:75) olmalıdır.

Ders kayıtları

Ders saati ücreti 200,00 TL’dirBirinci yarıyılda 5 ders, ikinci yarıyılda da  5 ders alınmalıdır. Üçüncü yarıyılda ise “Dönem Projesi” seçilmelidir.

Açıklama
1-)  Gazi Üniversitesi Halk Bankası sabit ödeme hesabına öğrenci numarasıyla tüm Halk Bankası Şubelerinden   öğrenim  ücreti ödenebilir. (EFT yapılamaz,  Halkbankası  İnternet Bankacılığı ile de ödeme yapılabilinir). 

2-) Öğrenciler, ödenmesi gereken öğrenim ücreti/katkı payı miktarını Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde Katkı Payı Bilgileri bölümünden öğrenebilir.

3-) Danışman ataması yapılmayan öğrenciler, Dönem Peojesi  dersine kayıt yaptıramaz, bu ders seçilse dahi onay verilmez sistemden silinir