Enstitü Kurulu

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adı Soyadı
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa ASLAN
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aysel BERKKAN
   
Diş Hekimliği Fakültesi A.B.D. Başkanı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D Prof. Dr. Mehmet Barış ŞİMŞEK
Restoratif Diş Tedavisi A.B.D Prof. Dr. Oya BALA
Ağız, Diş ve Çene Radyoloji A.B.D Prof. Dr. Cemile Özlem ÜÇOK
Periodontoloji A.B.D Prof. Dr. İbrahim Levent TANER
Pedodonti A.B.D Prof. Dr. Alev ALAÇAM
Ortodonti A.B.D Prof. Dr. Neslihan ÜÇÜNCÜ
Protetik Diş Tedavisi A.B.D Prof. Dr. Cemal AYDIN
Oral Patoloji A.B.D Prof. Dr. Sibel Elif GÜLTEKİN
Endodonti A.B.D. Prof.Dr. Ali Cemal TINAZ
Eczacılık Fakültesi A.B.D. Başkanı
Farmakoloji (Ecz.) A.B.D Prof. Dr. Fatma AKAR
Biyokimya (Ecz.) A.B.D Prof. Dr. Sevgi AKAYDIN
Farmasötik Teknoloji A.B.D Prof. Dr. Nevin ÇELEBİ
Endüstriyel Eczacılık Programı
Kozmetoloji Programı
Farmasötik Kimya A.B.D Prof. Dr. Erden BANOĞLU
Farmasötik Toksikoloji A.B.D Prof. Dr. İsmet ÇOK
Besin Analizleri ve Beslenme A.B.D Prof. Dr. Gülderen YENTÜR
Analitik Kimya A.B.D Prof. Dr. Hasan BASAN
Farmakognozi A.B.D Prof. Dr. Fatma TOSUN
Fitoterapi Programı
Farmasötik Mikrobiyoloji A.B.D Prof. Dr. Berrin ÖZÇELİK
Tıp Fakültesi A.B.D. Başkanı
Farmakoloji (Tıp) A.B.D Prof. Dr. Çimen KARASU
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D Prof. Dr.  Kayhan ÇAĞLAR
İmmünoloji A.B.D Prof. Dr. Ayşegül ATAK YÜCEL
Halk Sağlığı A.B.D Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL
Biyokimya (Tıp) A.B.D Prof. Dr. Ayşe BİLGİHAN
Fizyoloji A.B.D Prof. Dr. Sibel DİNÇER
Histoloji-Embriyoloji A.B.D Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL
Anatomi A.B.D Prof. Dr. Tuncay Veysel PEKER
Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D Prof. Dr. Abdullah EKMEKÇİ
Biyofizik A.B.D Prof. Dr. Gülnihal CANSEVEN KURŞUN
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU
K.B.B. Anabilim Dalı
Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Programı
Prof. Dr. Yusuf Kemal KEMALOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Sosyal Pediatri Programı
Prof. Dr. Aysu DUYAN ÇAMURDAN
Nörobilim Programı Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN
İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi A.B.D Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL
Acil Yardım ve Rehabilitasyon A.B.D Prof. Dr. Mustafa KEREM
Sağlık Bilimleri Fakültesi A.B.D. Başkanı
Hemşirelik A.B.D. Doç. Dr. Sultan AYAZ
Beslenme ve Diyetetik A.B.D Prof. Dr. Efsun KARABUDAK
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.B.D Prof. Dr. Nevin A. ATALAY GÜZEL
Spor Bilimleri Fakültesi A.B.D. Başkanı
Beden Eğitimi ve Spor A.B.D Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Beden Eğitimi ve Spor A.B.D
Spor ve Sağlık Bilimleri Programı
Beden Eğitimi ve Spor A.B.D
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Programı
Spor Yöneticiliği A.B.D.
Spor Yönetim Bilimleri Programı
Prof. Dr. Azmi YETİM
Antrenörlük Eğitimi A.B.D.
Antrenman ve Hareket Bilimleri  Programı
Prof. Dr. Ömer ŞENEL

 
Güncelleme Tarihi: 18.07.2017