Enstitü Personeli - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Personeli

Adı Soyadı

Görevi

İç Hat

Dış Hat

E-mail

Prof. Dr. Mustafa ASLAN

Enstitü Müdürü

233 87

202 33 87

marslan@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Aysel BERKKAN

Enstitü Müdür Yardımcısı

233 90

202 33 90

ayselberkkan@gmail.com

Doç. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP

Enstitü Müdür Yardımcısı

233 90

202 33 90

gulcincelep@gazi.edu.tr

Bahtiyar Hülya YAHŞİ

Enstitü Sekreteri

233 87

202 33 87 

bahtiyar.yahsi@gazi.edu.tr

 

AKADEMİK PERSONEL

Adı Soyadı

Görevi

İç Hat

Dış Hat

E-mail

Öğr. Gör. Öznur BABAYİĞİT

Bilgi İşlem / Turnitin / Tez Kontrolü

233 63

202 33 63

ocakir@gazi.edu.tr

 

İDARİ PERSONEL

Adı Soyadı

Görevi

İç Hat

Dış Hat

E-mail

Ülkü BOZKULAK

Enstitü Müdürü
Enstitü Sekreteri
Sekreterliği

Genel Evrak

233 87

202 33 87

ulku.bozbulak@gazi.edu.tr

Gültaze KARACAOĞLAN

Müdür Yardımcılığı Sekreterliği - Evrak

233 90

202 33 90

gultazesakat4@gmail.com

MUHASEBE-PERSONEL

Sultan KÖSE

Muhasebe

232 53

202 32 53

sultan.kose@gazi.edu.tr

Mehtap GÜNEŞ KIRGÖZ

Muhasebe

233 91

202 33 91

mehtap.kirgoz@gazi.edu.tr

Ayşen USLU

Personel İşleri

232 51

202 32 51

aysen.uslu@gazi.edu.tr

TEZ KONTROL

Mehtap METİN

Tez Kontrol İşleri

234 16

202 34 16

mehtapmetin@gazi.edu.tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Cengiz ÇATAL
Öğrenci İşleri Birim
Sorumlusu

Çocuk Diş Hekimliği
Ağız, Diş Çene Cerrahisi
Ağız, Diş Çene Radyolojisi    
Protetik Diş Tedavisi                              

Periodontoloji
Restoratif Diş Tedavisi
Endodonti
Ortodonti
Oral Patoloji

232 52

202 32 52

cengiz.catal@gazi.edu.tr

Rabia DEMİREL

Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
Hemşirelikte Yönetim (Tezsiz)

232 55

202 32 55

rabia.ercan@gazi.edu.tr

Aykut ORHAN

Analitik Kimya
Besin Analizleri ve Beslenme
Biyokimya  (Ecz.)
Farmsaötik Teknoloji
Endüstriyel Eczacılık Programı
Kozmetoloji Programı
Farmakognozi 
Fitoterapi Programı
Farmakoloji (Ecz.)
Farmasötik Kimya
Farmasötik Mikrobiyoloji
Farmasötik Toksikoloji

232 66

202 32 66

aykut.orhan@gazi.edu.tr

Devrim TOPUZ

Beden Eğitimi ve Spor
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar          
Spor ve Sağlık Bilimleri                     
Spor Yönetim Bilimleri                                          Antrenman ve Hareket Bilimleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                     

232 54

202 32 54

devrim.topuz@gazi.edu.tr

Ayşe KÜÇÜKBEYAZİT

Anatomi
Biyofizik
Biyokimya (Tıp)
Sosyal Pediatri Doktora Programı
Farmakoloji (Tıp)
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Histoloji-Embriyoloji
İmmünoloji
K.B.B Odyoloji Konuşma ve  Ses Bozuklukları
Nörobilim Doktora Programı
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıp Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi          

232 56

202 32 56

ayse.kucukbeyazit@gazi.edu.tr

YARDIMCI HİZMETLER

Abbas BAZ

İç Hizmetler Birimi

233 98

202 33 98

 

Yeter YÜZER

İç Hizmetler Birimi

233 98

202 33 98

-

 

Güncelleme Tarihi: 13.11.2018