Enstitü Personeli
YÖNETİM
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Prof. Dr. Mustafa ASLAN Enstitü Müdürü 233 87 202 33 87 marslan@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Aysel BERKKAN Enstitü Müdür Yardımcısı 233 90 202 33 90 ayselberkkan@gmail.com
Doç. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP Enstitü Müdür Yardımcısı 233 90 202 33 90 gulcincelep@gazi.edu.tr
Bahtiyar Hülya YAHŞİ Enstitü Sekreteri 233 87 202 33 87 bahtiyar.yahsi@gazi.edu.tr

 

AKADEMİK PERSONEL
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Emel GÜR Arş. Gör. 233 62 202 33 62 emelgur@gazi.edu.tr
Öznur BABAYİĞİT Öğr. Gör. 233 63 202 33 63 ocakir@gazi.edu.tr

 

İDARİ PERSONEL
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Gültaze KARACAOĞLAN Müdür Yardımcılığı Sekreterliği - Evrak 233 90 202 33 90 gultazesakat4@gmail.com
Devrim TOPUZ Müdür Sekreterliği - Evrak 233 87 202 33 87 devrimtopuz@yahoo.com
MUHASEBE-PERSONEL
Sultan KÖSE Muhasebe 232 53 202 32 53 sultan.kose@gazi.edu.tr
Mehtap GÜNEŞ KIRGÖZ Muhasebe 233 91 202 33 91 mehtap.kirgoz@gazi.edu.tr
Ayşen USLU Personel İşleri 232 51 202 32 51 aysen.uslu@gazi.edu.tr
 
Mehtap METİN Tez Kontrol İşleri 234 16 202 34 16 mehtapmetin@gazi.edu.tr
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Cengiz ÇATAL
(Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu)
Diş Hekimliği Fakültesi 232 52 202 32 52 cengiz.catal@gazi.edu.tr
Rabia DEMİREL Spor Bilimleri Fakültesi 232 54 202 32 54 rabia.erc@hotmail.com
Aykut ORHAN Eczacılık Fakültesi 232 66 202 32 66 aykut.orhan@gazi.edu.tr
Demet GÜNAL Sağlık Bilimleri Fakültesi 232 55 202 32 55 demet.gunal@gazi.edu.tr
Veysel GÜN Tıp Fakültesi
Disiplinlerarası Anabilim Dalları
(İş Sağlığı ve İş Güvenliği,
Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi)
232 56 202 32 56 veysel.gun@gazi.edu.tr
YARDIMCI HİZMETLER
Abbas BAZ İç Hizmetler Birimi 233 98 202 33 98  
Yeter YÜZER İç Hizmetler Birimi 233 98 202 33 98 -

 

Güncelleme Tarihi: 27.02.2018