Enstitü Personeli
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Prof. Dr. Mustafa ASLAN
Enstitü Müdürü
23387
202 33 87
marslan@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Aysel BERKKAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
233 90
202 33 90
ayselberkkan@gmail.com
Doç. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP
Enstitü Müdür Yardımcısı
233 90
202 33 90
gulcincelep@gazi.edu.tr
Bahtiyar Hülya YAHŞİ
Enstitü Sekreteri
233 87
202 33 87 
bahtiyar.yahsi@gazi.edu.tr

 

AKADEMİK PERSONEL
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Öznur BABAYİĞİT
Öğr. Gör.
233 63
202 33 63
ocakir@gazi.edu.tr

 

İDARİ PERSONEL
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Ülkü BOZBULAK 
Enstitü Müdürü
Enstitü Sekreteri 
Sekreterliği
Genel Evrak 
233 87
202 33 87
 
Gültaze KARACAOĞLAN
Müdür Yardımcılığı Sekreterliği - Evrak
233 90
202 33 90
gultazesakat4@gmail.com 
         
MUHASEBE-PERSONEL
Sultan KÖSE
Muhasebe
232 53
202 32 53
sultan.kose@gazi.edu.tr
Mehtap GÜNEŞ KIRGÖZ
Muhasebe
233 91
202 33 91
mehtap.kirgoz@gazi.edu.tr
Ayşen USLU
Personel İşleri
232 51
202 32 51
aysen.uslu@gazi.edu.tr
 
Mehtap METİN
Tez Kontrol İşleri
234 16
202 34 16
mehtapmetin@gazi.edu.tr
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Cengiz ÇATAL
Öğrenci İşleri Birim
Sorumlusu
Çocuk Diş Hekimliği 
Ağız, Diş Çene Cerrahisi
Ağız, Diş Çene Radyolojisi   
Protetik Diş Tedavisi                
Periodontoloji 
Restoratif Diş Tedavisi 
Endodonti 
Ortodonti 
Oral Patoloji 
232 52
202 32 52
cengiz.catal@gazi.edu.tr
Rabia DEMİREL
Beslenme ve Diyetetik 
Hemşirelik 
Hemşirelikte Yönetim (Tezsiz) 
232 55
202 32 55
rabia.ercan@gazi.edu.tr
Aykut ORHAN
Analitik Kimya 
Besin Analizleri ve Beslenme 
Biyokimya (Ecz.) 
Farmsaötik Teknoloji 
Endüstriyel Eczacılık Programı
Kozmetoloji Programı
Farmakognozi 
Fitoterapi Programı
Farmakoloji (Ecz.) 
Farmasötik Kimya 
Farmasötik Mikrobiyoloji 
Farmasötik Toksikoloji 
232 66
202 32 66
aykut.orhan@gazi.edu.tr
Devrim TOPUZ
Beden Eğitimi ve Spor 
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar      
Spor ve Sağlık Bilimleri           
Spor Yönetim Bilimleri                     Antrenman ve Hareket Bilimleri 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           
232 54
202 32 54
devrim.topuz@gazi.edu.tr
Veysel GÜN
Anatomi 
Biyofizik 
Biyokimya (Tıp) 
Sosyal Pediatri Doktora Programı
Farmakoloji (Tıp) 
Fizyoloji 
Halk Sağlığı
Histoloji-Embriyoloji 
İmmünoloji
K.B.B Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları
Nörobilim Doktora Programı
Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Tıbbi Mikrobiyoloji 
Tıp Eğitimi 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi      
232 56
202 32 56
veysel.gun@gazi.edu.tr
YARDIMCI HİZMETLER

Abbas BAZ

İç Hizmetler Birimi
233 98
202 33 98
 

Yeter YÜZER

İç Hizmetler Birimi
233 98
202 33 98
-

 

Güncelleme Tarihi: 13.11.2018