Enstitü Personeli
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Prof. Dr. Mustafa ASLAN
Enstitü Müdürü
23387
202 33 87
marslan@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Aysel BERKKAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
233 90
202 33 90
ayselberkkan@gmail.com
Doç. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP
Enstitü Müdür Yardımcısı
233 90
202 33 90
gulcincelep@gazi.edu.tr
Bahtiyar Hülya YAHŞİ
Enstitü Sekreteri
233 87
202 33 87 
bahtiyar.yahsi@gazi.edu.tr

 

AKADEMİK PERSONEL
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Öznur BABAYİĞİT
Öğr. Gör.
233 63
202 33 63
ocakir@gazi.edu.tr

 

İDARİ PERSONEL
Adı Soyadı Görevi İç Hat Dış Hat E-mail
Ülkü BOZBULAK 
Enstitü Müdürü
Enstitü Sekreteri 
Sekreterliği
Genel Evrak 
223 87
202 33 87
 
Gültaze KARACAOĞLAN
Müdür Yardımcılığı Sekreterliği - Evrak
233 90
202 33 90
gultazesakat4@gmail.com
         
MUHASEBE-PERSONEL
Sultan KÖSE
Muhasebe
232 53
202 32 53
sultan.kose@gazi.edu.tr
Mehtap GÜNEŞ KIRGÖZ
Muhasebe
233 91
202 33 91
mehtap.kirgoz@gazi.edu.tr
Ayşen USLU
Personel İşleri
232 51
202 32 51
aysen.uslu@gazi.edu.tr
 
Mehtap METİN
Tez Kontrol İşleri
234 16
202 34 16
mehtapmetin@gazi.edu.tr
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Cengiz ÇATAL
Öğrenci İşleri Birim
Sorumlusu
 • Çocuk Diş Hekimliği A.B.D
 • Ağız, Diş Çene Cerrahisi A.B.D
 • Ağız, Diş Çene Radyolojisi                   A.B.D
 • Protetik Diş Tedavisi A.B.D
 • Periodontoloji A.B.D
 • Restoratif Diş Tedavisi A.B.D
 • Endodonti A.B.D
 • Ortodonti A.B.D
 • Oral Patoloji A.B.D

 

 

232 52
202 32 52
cengiz.catal@gazi.edu.tr
Rabia DEMİREL
 • Beslenme ve Diyetetik A..B.D
 • Hemşirelik A.B.D
 • Hemşirelikte Yönetim Tezsiz                Yüksek Lisans Programı
232 55
202 32 55
rabia.erc@hotmail.com
Aykut ORHAN
 • Analitik Kimya A.B.D
 • Besin Analizleri ve Beslenme         Bilim Dalı 
 • Biyokimya (Ecz.) A.B.D
 • Farmsaötik Teknoloji A.B.D
 • Endüstriyel Eczacılık Programı
 • Kozmetoloji Programı
 • Farmakognozi A.B.D
 • Fitoterapi Programı
 • Farmakoloji (Ecz.) A.B.D
 • Farmasötik Kimya A.B.D
 • Farmasötik Mikrobiyoloji A.B.D
 • Farmasötik Toksikoloji A.B.D
232 66
202 32 66
aykut.orhan@gazi.edu.tr
Devrim TOPUZ
 • Beden Eğitimi ve Spor A.B.D
 • Sporda Psiko-Sosyal Alanlar      
 • Spor ve Sağlık Bilimleri           
 • Spor Yönetim Bilimleri                        
 • Antrenman ve Hareket          Bilimleri 
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon            

 

 

232 54
202 32 54
devrim.topuz@gazi.edu.tr
Veysel GÜN
 • Anatomi A.B.D
 • Biyofizik A.B.D
 • Biyokimya (Tıp) A.B.D
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları        Anabilim Dalı Sosyal Pediatri     Doktora Programı
 • Farmakoloji (Tıp) A.B.D
 • Fizyoloji A.B.D
 • Halk SağlığıA.B.D
 • Histoloji-Embriyoloji A.B.D
 • İmmünoloji A.B.D
 • K.B.B Odyoloji Konuşma ve             Ses Bozuklukları
 • Nörobilim Doktora Programı
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D
 • Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D
 • Tıp Eğitimi A.B.D
 • İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D
 • Kazaların Demografisi ve       Epidemiyoloji A.B.D
232 56
202 32 56
veysel.gun@gazi.edu.tr
YARDIMCI HİZMETLER

Abbas BAZ

İç Hizmetler Birimi
233 98
202 33 98
 

Yeter YÜZER

İç Hizmetler Birimi
233 98
202 33 98
-

 

Güncelleme Tarihi: 13.11.2018