Genel Başvuru Şartları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Genel Başvuru Şartları

2019-2020 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Gazi Üniversitesi Enstitü/Ana Bilim Dalı ve Programlar itibariyle asgari başvuru koşullarının üzerinde kriterler ve özel şartlar belirleyebildiğinden, başvuru yapılmadan önce ilgili Enstitünün program şartlarının incelenmesi önem arz etmektedir.

 1. Yüksek Lisans programlarına, lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik / okul tanıma belgesine sahip olan ve kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilir.
 1. Doktora programlarına yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim kurulunca verilmiş yüksek lisans denklik / okul tanıma belgesine sahip olan adaylar başvurabilir.
 1. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 1. Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olacaklar için). Başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki YÖKSİS veri tabanında yer alan not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adaylar mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlamaları durumunda kayıt hakkı kazanırlar. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir.
 1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında mülakat/yazılı sınav tarihi ve saatlerinin çakışmasında ilgili Enstitü sorumlu tutulamaz.
 1. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvuru yapabilirler.
 1. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 1. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. 100’lük not sistemiyle mezun olan/olacak adayların mezuniyet notları 4’lük sisteme çevrilir, ancak değerlendirme sürecinde 100’lük sistemdeki puan değeri kullanılır.
 1.  Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
 1. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Uygulama Esasları, Doktora Eğitim Öğretim Uygulama Esasları, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.
 1. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurmadan önce Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 1. GRE-GMAT sınavına girmiş ve Yurtdışında eğitimini tamamlamış T.C. vatandaşlarının Enstitü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 1. Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavını uygulayan programlarda ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, değerlendirme sınavına alınır.

    14. Lisansüstü başvurularda kullanılan tablolar:

 Diploma notu              Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları için; ( https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf  )

              Yabancı Dil                ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için; ( https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf )

 GRE – GMAT             ALES yerine kullanılan GRE-GMAT sınav sonuçları eşdeğerlik tablosu için; ( http://webftp.gazi.edu.tr/be/duyuruBelge/Ales_GRE-GMAT.pdf )