Institute's Board of Directors - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Institute's Board of Directors

 

Position Name Place of Duty İletişim
Chairman of the Board Prof. Dr. Mustafa ASLAN Institute Director  maslan@gazi.edu.tr
Board Member Assoc. Prof. Dr. Aysel BERKKAN Institute Vice Director  ayselberkkan@gmail.com
Board Member Assoc. Prof. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP Institute Vice Director

 gulcincelep@gazi.edu.tr

Board Member Prof. Dr. Neslihan BUKAN Faculty Member, Faculty of Medicine nbukan@gazi.edu.tr
Board Member

Prof. Dr. Didem DELİORMAN  ORHAN       

Faculty Member, Faculty of Pharmacy didem@gazi.edu.tr
Board Member Assoc. Prof. Dr. Didem ATABEK Faculty Member, Faculty of Dentistry dtdidem@hotmail.com
Board Rapporteur Bahtiyar Hülya YAHŞİ Institute Secretary bahtiyar.yahsi@gazi.edu.tr

 

 

+90312 202 33 87
+90312 202 33 90
+90312 202 82 20 saglikb@gazi.edu.tr
 
Emek Mah. Kırım Cad. No:45/A
P.K. 06500 Yenimahalle/ANKARA