Enstitümüz işleyişinde geçerli olan kanun ve yönetmelikler aşağıda olup adı geçen kanun veya yönetmeliğe üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

     
  Yükseköğretim Kanunu
  Yükseköğretim Personel Kanunu
  Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
  Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât Ve İşleyiş Yönetmeliği
  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
  Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği
  Diğer Kanun ve Yönetmelikler