Misyon - Vizyon

 

Misyon

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim ve öğretimde araştırıcı, sorgulayıcı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, alanındaki yeniliklere açık ve algılayıcı, yorumlayıcı, iletişim becerileri gelişmiş, etik kurallara bağlı kalarak bilgi kullanan, yaşam boyu eğitim bilinci gelişmiş sağlık alanında yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretim elemanı, araştırıcı ve konusunda uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Vizyon

Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde verdiği eğitimle ve yetiştirdiği seçkin, sürekli kendini geliştiren öğretim elemanları ile örnek gösterilen bir enstitü olmayı görev edinmiştir.