Öncelikli Alan Kapsamında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Yerleştirilen Araştırma Görevlileri - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri Lisansüstü Eğitim Kontenjanlarında Enstitümüze yerleştirilen Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Listesi

Kesin kayıt için son tarih: 27 Ağustos 2019

 

Kesin Kayıt İçin Gereken Belgeler:

 

(İstenilen belgelerin “Asılları” görülerek fotokopileri kabul edilecektir.)

Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair form ve ekleri.
   a. Doktora Kesin Kayıt Formu İçin Tıklayınız
   b. Tezli Yüksek Lisans Kayıt Formu İçin Tıklayınız

  1. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,
  2. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
  3. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
  4. Doğrulama kodu bulunan KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi
  5. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
  6. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,
  7. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),
  8. Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi olduğuna dair Üniversite Personel Daire Başkanlığından alınan yazı.