1. Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde en çok iki ders için özel öğrenci başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu doldurulup Enstitüye teslim edilir. Başvurular Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
     
  2. Özel öğrenci olarak kabul edilen adaylar, dönem sonunda almış olduğu derslere ait not bilgilerini içeren Özel Öğrenci Not Bildirim Formu ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.