Duyurular

ÖZEL ÖĞRENCİ (MİSAFİR ÖĞRENCİ) BAŞVURULARI

Başvuru Tarihleri:  12 -16 Şubat   2018
Başvuru Evrakları

1- Enstitümüz web sayfasında  http://saglikb.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenci-formlari-10205  adresindeki  Form 19 doldurulmalı ve Form 19’un dersi veren öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı tarafından imzalanması gerekmektedir.

2- Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Banka Dekontu Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesine Halk Bankası TR200001200129400006100001 nolu hesaba yatırarak dekontlarını Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Makbuzda açıklama olarak “Sağlık Bilimler Enstitüsü Özel Öğrenci Ücreti, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ” yazılması gerekmektedir.

5- Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve  Sınav Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca  bir yarıyılda en fazla iki ders alınabilir.

Ders Kredisi Başına 100 TL’dir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Ders Kredisi Başına 300 TL.

Not: 2 ( iki) ders alacak öğrenciler dersi veren öğretim üyesi aynı ise bir form, ayrı ise iki form dolduracaklardır.