Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler
  Yüksek Lisans Programı Açmak içim Başvuru Formatı
  Doktora Programı Açmak için Başvuru Formatı