Sözlü Sunum Ödülü
27 Ekim 2015 07:52

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Gülşen GÖNEY

TÜSAD 37. Ulusal Kongresi'nde "Elektronik sigara (e-sigara) Kullanıcılarında Periferal Kanda DNA Hasarının Değerlendirilmesi"

isimli çalışması ile SÖZLÜ SUNUM ödülüne layık görülmüştür.

Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.