Tez Savunması İlanları
21 Ağustos 2017 02:26

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında tezini tamamlayıp savunacak öğrencilerin tez savunması bilgileri bu sayfadan duyurulacaktır.

 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Duygu SEVİM
TEZ KONUSU : Bazı İris L. Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi 
SAVUNMA TARİHİ : 30.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Feride AYYILDIZ
TEZ KONUSU : Hafif Ağırlıkta Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hastalarda D Vitamini Süplemantasyonunun Hastalık Prognozu ve Beslenme Durumuna Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi 
SAVUNMA TARİHİ : 21.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 13:30
     
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Diren SARISALTIK YAŞİN
TEZ KONUSU : Hipertansiyon Tedavisinde Etkili Sabit Dozlu Kombinasyon Tasarımı ve Değerlendirmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD
SAVUNMA TARİHİ : 16.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 09:30
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şükrü ÖZEN
TEZ KONUSU : Mesane Eğitimi ve Kegel Egzersizlerinin Multipl Sklerozlu Kadın Hastalarda Üriner Şikayet ve Yaşam Kalitesine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu 
SAVUNMA TARİHİ : 13.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 13:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ayşe Özden SOYDAŞ
TEZ KONUSU : Fare Lokal Artrit Modelinde Yangı Sırasında İndüklenebilen İndolamin-2,3 Dioksijenaz (İDO) Gen Aktarımının Etkisi 
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi İmmünoloji AD
SAVUNMA TARİHİ : 08.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 11:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Sertaç BAYRAK
TEZ KONUSU : Farklı Rezin Simanların Tam Seramik Restorasyonların Rengi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı  
SAVUNMA TARİHİ : 06.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hacer ALATAŞ
TEZ KONUSU : Hemodiyalize Giren Son Dönem Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Malnutrisyon İnflamasyon ve Ateroskleroz (MIA) Risk Faktörleriyle Beslenme İlişkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi   
SAVUNMA TARİHİ : 05.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hayri AKYÜZ
TEZ KONUSU : Boş Zaman Tüketicilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Olimpik Kış Festivali Örneği
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 06.11.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve IŞIK
TEZ KONUSU : Magnet Statüde Olan Ve Magnet Statüde Olmayan Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi; Bir Meta-Analiz Çalışması
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu 
SAVUNMA TARİHİ : 11.10.2018
SAVUNMA SAATİ : 13:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Taylan TURAN
TEZ KONUSU : Gliomda Ade ve Ade Resöptör Polimorfizmi ile Bazı Anjiyojenik Markerlerin Serum ve Doku Düzeylerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi Hedef Salonu 
SAVUNMA TARİHİ : 09.10.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Naime KOÇYİĞİT
TEZ KONUSU : Prematüre Bebeği Olan Annelerin Maternal Bağlanma Düzeylerinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu 
SAVUNMA TARİHİ : 08.10.2018
SAVUNMA SAATİ : 14:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Özgür DOĞAN
TEZ KONUSU : 12-14 Yaş Grubu Erkek Basketbolcularda Uygulanan 8 Haftalık Kor Antrenman Programının Genel Kuvvet, Denge ve Psiko-Motor Erişi Düzeyine Etkileri 
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi 
SAVUNMA TARİHİ : 28.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 16:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Gülşah ŞAHİN
TEZ KONUSU : Obez Kadınlarda Diyete Eklenen Yulaf Gevreğinin Vücut Ağırlığı Kaybına ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi Hedef Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 28.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Aybike KÖSE
TEZ KONUSU : Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılıklarının Profesyonellik Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu 
SAVUNMA TARİHİ : 26.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 14:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Üzeyir DOĞAN
TEZ KONUSU : Nanopartikül Tabanlı Sensör Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Analitik Uygulamaları
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi Hedef Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 20.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 13:30
     
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Yasemin GÜNDÜZTEPE
TEZ KONUSU : Hafif Kognitif Bozukluk ve Erken Evre Alzheimer Hastalarında Yeni Oksidatif Stres Belirteci Olarak Thiol-Disülfit Dengesi, İskemi Albümin Modifikasyonu
SAVUNMA YERİ : Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 20.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Emine Firdevs YILDIRIM
TEZ KONUSU : Meme Kanseri Hücre Hattında Farnesli Transferaz İnhibitörünün Gen Ekspresyonu Üzerine Proliferatif ve Apopototik Etkisinin Araştırması
SAVUNMA YERİ : Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
SAVUNMA TARİHİ : 18.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Esra YAYLACI 
TEZ KONUSU :

Fenoksodiol’ün 5-Florourasil ve Okzaliplatin ile Uygulamasının Metastatik Kolorektal Kanser Hücre Hatlarında Hücre Ölüm Cevabına Etkisi. 

SAVUNMA YERİ : Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dalı 
SAVUNMA TARİHİ : 17.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Gizem ÇAKIR 
TEZ KONUSU :

Kronik Hastalığı Olan Çocukların Okuldaki Gereksinimlerinin Belirlenmesi.

SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi 
SAVUNMA TARİHİ : 17.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hilal Betül ALTUNTAŞ
TEZ KONUSU : Beslenme Dostu Okullar Programının Öğrencilerin Besin Seçimi ve Beslenme Durumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi 
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 14.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 13:00
.   .
 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Osman BOZKURT 
TEZ KONUSU : Yetişkin Bireylerde Genel Beslenme Durumu, Diyetin Triptofan ve Kafein İçeriği ile Depresyon Durumu, Uyku Süresi ve Kalitesi İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 14.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 14:30
.   .
 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Sümeyye YILDIZ 
TEZ KONUSU :

Üstün Yetenekli Çocukların ve Akranlarının Algıladıkları Ebeveyn Tutumları, Psikososyal Sorunlar ve Yaşam Kalitesi

SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri  Fakültesi, Seminer Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 14.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Emine BAYAR 
TEZ KONUSU : Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin İntavenöz İlaç Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi 
SAVUNMA TARİHİ : 13.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 09:30
.   .
 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Tevfik KOCAK 
TEZ KONUSU : Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyet Enerji Yoğunluğu ve Yaşam Tarzının Glisemik Kontrol ile İlişkisi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi 
SAVUNMA TARİHİ : 04.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 09:00
.   .
 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Fazıl Deniz ÖZER
TEZ KONUSU : Fruktoz İle İndüklenmiş Deneysel Metabolik Sendrom Modelinde Kersetin Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi 
SAVUNMA YERİ : Tıp Fakültesi Toplantı Salonu  
SAVUNMA TARİHİ : 03.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30
.   .
 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Melike SUCU
TEZ KONUSU : Piyasadan Temin Edilen Bazı Zencefil Örneklerinin Farmakope Analizi
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi, Novartis Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 01.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 14:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hasan AKA
TEZ KONUSU : Elit Kadın Voleybolcularda El Bilek ve Omuz Eklemi İzokinetik Kuvvet İle Servis Atış ve Smaç Vuruş Hızı İlişkisi
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 03.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 16:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Muhammet Nuh DOĞAN
TEZ KONUSU : Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarının, Rekreasyonel Aktivitelerden Elde Ettikleri Faydaların Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi 1. Kat
SAVUNMA TARİHİ : 08.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 14:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hilal KILINÇ BOZ
TEZ KONUSU : 6-13 Yaş Arası Çocuklarda Yüzme Egzersizi ve Bosu Çalışmalarının Dinamik ve Statik Dengeye Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık Katı Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 06.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 15:00
     
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Dilek TUFAN
TEZ KONUSU : İşveren Markası ve İşveren Markasının Etkilendiği Faktörler: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Bir Model Uygulaması
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 10.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 16:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Deniz İlhan TOPÇU
TEZ KONUSU : Klinik Laboratuvar Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Onayı İçin uzman Sistem Geliştirilmesi
SAVUNMA YERİ : Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 13.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 09:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ülfet ERBAŞ
TEZ KONUSU : Sedanter Kadınlarda Kalistenik ve Pilates Egzersizlerinin Fiziksel ve Fizyolojik Etkileri
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 13.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 11:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Gülsüm DEVECİ
TEZ KONUSU : Kolorektal Kanserli Hastalarda Diyet İnflamasyon İndeksinin İnflamatuar Sitokinler ve Ağrı Şiddeti Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi / Hedef Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 17.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 15:00
     
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mustafa Raad Sabir SARIKAHYA
TEZ KONUSU : Isthmuslu Kanallarda Yeni Nesil Eğelerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 15.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ayşegül YURTSEVEN
TEZ KONUSU : Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Beslenme Durumları, Besin toleransları, Yaşam Kaliteleri ve Depresyon Derecelerinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi / Hedef Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 17.08.2018
SAVUNMA SAATİ : 13:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Beraat DENER
TEZ KONUSU : Voleybol Oyuncularının Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Beslenme Eğitiminin Etkisi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 04.09.2018
SAVUNMA SAATİ : 11:00