Tez Savunması İlanları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunması İlanları
17 Temmuz 2019 14:26

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında tezini tamamlayıp savunacak öğrencilerin tez savunması bilgileri bu sayfadan

duyurulacaktır.

 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Neslihan SÜRMELİ
TEZ KONUSU : Glutensiz Diyet Alan Yetişkin Çölyak Hastalarının Diyet Mikronütrient ve Kemik Mineral Yoğunluklarının İlişkisi
SAVUNMA YERİ : Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanlığı
SAVUNMA TARİHİ : 29.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Dilek KENDİR
TEZ KONUSU : Farklı Branşlardaki Adölesan Kadın Sporcuların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanlığı
SAVUNMA TARİHİ : 26.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve İNCE
TEZ KONUSU : Hafif Şişman ve Obez Bireylerde İnsülin Direnci ve D Vitamini İlişkisi
SAVUNMA YERİ : Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanlığı
SAVUNMA TARİHİ : 25.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Sakine FIRINCIK
TEZ KONUSU : Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarına Uygulanan Çözüm Odaklı Danışmanlığın Başa Çıkma ve Hastalık Uyumuna Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 22.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 12:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ramazan ŞAHİN
TEZ KONUSU : İş Limitasyonu Ölçeği Kısa Formu Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dekanlık Binası 1. Kat
SAVUNMA TARİHİ : 22.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI

TEZ YAZARI

:

Özlem BEŞİK  

TEZ KONUSU

:

Normal İşitmeye Sahip ve İşitme Kayıplı Bireylerde Frekansa Özgü İşitme Kaybı ve Frekansa Özgü Geç Latans Yanıtları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

SAVUNMA YERİ

:

 G.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi İşitme Konuşma Merkezi Kat 4

SAVUNMA TARİHİ

:

 19.07.2019

SAVUNMA SAATİ

:

 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI

TEZ YAZARI

:

 Şerife ÇETİN

TEZ KONUSU

:

 Tıbbi Cihazların Teknik ve Tasarım Dosyalarının Hazırlanması

SAVUNMA YERİ

:

 G.Ü. Eczacılık Fakültesi Novartis Salonu

SAVUNMA TARİHİ

:

 18.07.2019

SAVUNMA SAATİ

:

 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI

TEZ YAZARI

:

 Meryem UZUN

TEZ KONUSU

:

 Atroplastik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Mobilizasyona Bağlı Anksiyete ve Korku Düzeyinin Belirlenmesi

SAVUNMA YERİ

:

 G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

SAVUNMA TARİHİ

:

 19.07.2019

SAVUNMA SAATİ

:

 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Simay ÇELİK
TEZ KONUSU : Kalça ve Diz Artroplastisi Geçiren Hastalarda Uyku Kalitesinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 18.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Tuğba ŞEN
TEZ KONUSU : Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Cinsiyetin Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
SAVUNMA TARİHİ : 17.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mehmet İlker YILMAZ
TEZ KONUSU : Ankara'da Tüketime Sunulan Bazı Sütler ve Peynirlerde Histamin Düzeylerinin Araştırılması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 17.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Nihal YILDIZ
TEZ KONUSU : Total Diz Protezi Ameliyatı Geçiren Hastaların Hareket Korkusu, Ağrı ve Bağımsızlık Düzeylerinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 17.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 09:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hande Nur ONUR
TEZ KONUSU : Gebe ve Emzikli Kadınların Diyet Kalitelerinin Karşılaştırılması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 16.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Füsun ÇALIŞKAN TORT
TEZ KONUSU : Obez Olan ve Olmayan Kadınların Diyet Antioksidan Kapasitesi İle Biyokimyasal ve Antropometrik Parametrelerinin İlişkilendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 16.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI

TEZ YAZARI

:

Gamze Buket Sevinç AYKIN

TEZ KONUSU

:

 Mevzuat Açısından ve Diğer Yönleriyle Şikenin Paydaş Görüşleriyle Değerlendirilmesi  

SAVUNMA YERİ

:

 G.Ü Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

SAVUNMA TARİHİ

:

 16.07.2019

SAVUNMA SAATİ

:

 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI

TEZ YAZARI

:

Aylin KILIÇ  

TEZ KONUSU

:

Yüksek  Doz  Fruktoz İle Beslenen Hayvanların Karaciğer Dokusunda İnsülin Sinyal Yolağı Gen Ekspresyonlarının İncelenmesi

SAVUNMA YERİ

:

 G.Ü Eczacılık  Fakültesi Farmakolojİ A.B.D

SAVUNMA TARİHİ

:

 12.07.2019

SAVUNMA SAATİ

:

 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ceren ALBAYRAK
TEZ KONUSU : Farklı Spor Dallarındaki Sporcuların Potansiyel Renal Asit Yükleri (PRAL) İle İdrar pH değerleri Arasındaki İlişki
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanlığı
SAVUNMA TARİHİ : 12.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI

TEZ YAZARI

:

Arash CHEHREHEI

TEZ KONUSU

:

Yüksek Fruktoz ile Beslenen Hayvanların Omentum Dokusunda  IRS-1, IRS-2, SIRTI, MTOR, FOXO ve Nrf2 Gen Ekspresyonlarının  İncelenmesi

SAVUNMA YERİ

:

 G.Ü Eczacılık  Fakültesi Farmakolojİ A.B.D

SAVUNMA TARİHİ

:

 11.07.2019

SAVUNMA SAATİ

:

 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Müberra ÖZTÜRK
TEZ KONUSU : Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Beslenme Durumu, Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Diyet İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 10.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Sanem GÖKÇEN
TEZ KONUSU : Dihidroartemisinin'in İnsan Kronik Lenfositik Lösemi Hücre Serilerinde Apoptoza Etkilerinin İmmünomoleküler Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. İmmünoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 10.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Duygu KARAGÜZEL
TEZ KONUSU : Bireyin Spora Yönelik Sağlık İnançları ile Sportif Etkinliklere Katılan Kadınlara İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki
SAVUNMA YERİ : G.Ü.
SAVUNMA TARİHİ : 08.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Onur MEŞECİ
TEZ KONUSU : Sportif Direktörlerin Türkiye'deki Çalışma Biçimlerinin Analizi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 05.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şaban Albayrak
TEZ KONUSU : Sportif Eğitim Uzmanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 04.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şeyma KİLCİOĞLU
TEZ KONUSU : Test of Arm Selective Control (TASC) : Kol Selektif Kontrol Testi'nin (KSKT) Türkçe Versiyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
SAVUNMA TARİHİ : 03.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 14:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Sanem GÖKÇEN
TEZ KONUSU : Süt Dişi Başlangıç Mine Lezyonlarında P11-4 Peptidin Etkinliğinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 02.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ömer KÖMÜ
TEZ KONUSU : Genç Erkek Grekoromen Güreşlerde Müsabaka Tipi (Kombat) Antreman Yönetiminin Genel Kuvvet, Aerobik Kapasite ve Teknik Kapasite Üzerine Etkileri
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi 1.Kat 103 Nolu Oda
SAVUNMA TARİHİ : 01.07.2019
SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Özlem PÖLENT
TEZ KONUSU : Ekşi Mayanın Gliadin Hidrolizasyonuna Etkisi ile Ekmeklerde Mikroflora Değişiminin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 28.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Özge Nur UZ
TEZ KONUSU : Normal ve İşitme Kayıplı Yetişkin Olgularda Weinstein'in Gürültü Hassasiyeti Ölçeği (Tr-WGHÖ) ile Konuşma, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesi (KUİK Ölçeği) Arasındaki İlişkinin Odyolojik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşitme Konuşma Merkezi D Blok 4.Kat
SAVUNMA TARİHİ : 28.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Meryem SABAN GÜLER
TEZ KONUSU : Onkoloji Hastalarında Farklı Beslenme Tarama Testlerinin Karşılaştırılması ve Beslenme Durumu ile İlişkilendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 28.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve Esra ÇITAR
TEZ KONUSU : Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Beslenme Durumu ve Diyet Antioksidan Kapasitelerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, B Blok 2. Kat, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 28.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Naile ATASOY
TEZ KONUSU : Hemşirelerin Mesleki Özerkliğe Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi - Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 28.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mertcan BABACAN
TEZ KONUSU : Gürültü Hassasiyet ve Tinnitus Arasındaki İlişkinin Normal İşiten ve İşitme Kayıplı Yetişkin Olgularda İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşitme Konuşma Merkezi D Blok 4.Kat
SAVUNMA TARİHİ : 28.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Tugay Rifat DUYAR
TEZ KONUSU : Türkçe Tek Heceli Sözcük Vurgusunun Akustik Özelliklerinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşitme Konuşma Merkezi D Blok 4.Kat
SAVUNMA TARİHİ : 28.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 09:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mehmet Celal ALMAZ
TEZ KONUSU : 15 Temmuz Terör Olaylarının, Sağlık Çalışanları Üzerindeki İkincil Travmatik Strese Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 27.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Göktu MUGAN
TEZ KONUSU : 12 Haftalık Life Kİnetik Antrenmanlarının 12-14 Yaş Eskrimcilerde Hamle Hareketi Hz ve Baz Kinematik Parametrelere Etkileri
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 27.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Belma AY
TEZ KONUSU : Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Erken Mobilizasyon Sonrası Ortostatik Hipotansiyon ve Ortostatik İntolerans Görülme Sıklığının Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 27.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İhsan BEKLER
TEZ KONUSU : Kalça ve Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 27.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 09:00

 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve Şeyda KARAÇİL ERMUMCU
TEZ KONUSU : Gebelik Döneminde Yüksek Miktarda Folik Asite Maruziyetin Annelerde Glukoz İntoleransı ve Yavru Ratlarda İnsulin Direnci Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 26.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Gökay GÜN
TEZ KONUSU : İnhalasyon Yolu ile Kullanılan Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılmasında Üretim İşlem Validasyonu
SAVUNMA YERİ : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 26.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 16:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mehtap AKILLI
TEZ KONUSU : Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Sergiledikleri Liderlik Tarzları ile Kullandıkları Güç Kaynakları Arasındaki İlişki
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi - Toplantı Salonu-2
SAVUNMA TARİHİ : 26.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 16:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Tuğçe CEYHANLI
TEZ KONUSU : Erken Dönem İmplant Uygulamalarında Konsantre Büyüme Faktörü Kullanımının Etkilerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D. Seminer Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 26.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Funda KARAKURT
TEZ KONUSU : Mucor Circinelloides Maya ve Küf Formunun Virülansının Gösterilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
SAVUNMA TARİHİ : 25.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ceyda Su GÜNDÜZ
TEZ KONUSU : Total Diz Artroplasti Öncesi Hastaya Verilen Ağrı Eğitiminin Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyi ve Analjezik Kullanımına Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Seminer Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 24.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Esra CANTÜRK
TEZ KONUSU : Romatoid Artrit Hastalığı Olan Erişkin Bireylerde Ses Parametrelerinin Belirlenmesi ve Sesin Depresyon ve İnflamasyonla Olan İlişkisinin Saptanması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşitme Konuşma Merkezi D Blok 4.Kat
SAVUNMA TARİHİ : 21.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 14:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hakan GÖLAÇ
TEZ KONUSU : Diyabetik Hastalarda Yutma ve Ses Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşitme Konuşma Merkezi D Blok 4.Kat
SAVUNMA TARİHİ : 21.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Esra CANTÜRK
TEZ KONUSU : Hastaların Ameliyat Sonrası Kompresyon Çorabı Kullanımına İlişkin Bilgisi, Uygulamaları ve Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi.
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri  Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 21.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 13:30
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Aygül ÇAĞLAYAN TUNÇ
TEZ KONUSU : Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Yapılarının Zaman Yönetimi ve Serbest Zaman Tatmini ile İlişkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 17.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mevlüt GÖNEN
TEZ KONUSU : Antrenör-Sporcu İlişkisinin Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Öfke Düzeyleri İle Öznel İyi Oluşlarına Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 14.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Aylin DOĞAN
TEZ KONUSU : Monolitik Zirkonya Materyalinde Kalınlığın, Rengin ve Simanın Sonuç Restorasyonun Renk Parametreleri Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D. 
SAVUNMA TARİHİ : 13.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ayşe KABASAKAL
TEZ KONUSU : Watson’ın Modeli İle Uygulanan Kanguru Bakımı Tekniğinin Prematüre Bebek Annelerinde Laktasyon Sürecine ve Kaygı Düzeyine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri  Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 13.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hikmet TÜRKAY
TEZ KONUSU : Futbolcularda Sosyal Kimlik Bağlamında Prososyal Ve Antisosyal Davranışlar
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi  
SAVUNMA TARİHİ : 12.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 16:00
 
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Quyash ABDUL SAMAD
TEZ KONUSU : AFGANISTAN CEVZICAN İLI ŞIBIRGAN İLÇESINDE 0-59 AYLIK ÇOCUKLARDA AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSIYONLARI VE İSHALLI HASTALIKLARIN GÖRÜLME SIKLIĞI, ETKILEYEN FAKTÖRLER VE EBEVEYN YAKLAŞIMLARI
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp  Fakültesi  Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 10.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 14:00
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Yasemin ERDOĞAN
TEZ KONUSU : 11-12 Yaşındaki Erkek Çocukların Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Bağıl Yaş Etkisi Açısından İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 12.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 13:00
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Melek Volkan YAZICI
TEZ KONUSU : Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Ayak Bileği Kuvvetlendirme Eğitiminin Etkinliği
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 12.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00
 
 
TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Nurhan AKTAŞ
TEZ KONUSU : Kolorektal Kanser Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin ve Öz Bakım Gücünün Belirlenmesi: Prospektif Bir Çalışma
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 12.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Gizem PEKEN AVCI
TEZ KONUSU : Subakrominal Impingement Sendromlu Hastalarda Dokuz Delikli Peg Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 12.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şemsinur ABDULKERİM
TEZ KONUSU : Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeylerinin ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 11.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hülya AYDIN
TEZ KONUSU : Doğum Öncesi Dönemde Genelere Öğretilen ve Uygulatılan Fetal Hareket Sayımının Doğum Öncesi Bağlanma ve Gebelik Distresi Üzerine Etkisi.
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 11.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Aysel GÜL
TEZ KONUSU : Kalça ve Diz Artroplastisi Ameliyatı Uygulanan Ya lı Hastaların Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeylerinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 11.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ali AFANDI
TEZ KONUSU : Hava Yolu ile Bulaşan Bazı Bakteriyel Etkenlere Karşı IGY Teknolojisine Dayalı Klima Filtre Sisteminin Geliştirilmesi
SAVUNMA YERİ : Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
SAVUNMA TARİHİ : 10.06.2019
SAVUNMA SAATİ : 11:00