Tez Savunması İlanları
21 Ağustos 2017 02:26

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında tezini tamamlayıp savunacak öğrencilerin tez savunması bilgileri bu sayfadan duyurulacaktır.

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Göksu DEMİR
TEZ KONUSU : Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde Ayaktan Tedavi Gören Hastalara Yazılan Reçetelerin Farmakoekonomik Olarak Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Toplantı Odası
SAVUNMA TARİHİ : 17.07.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Simla OLĞAÇ
TEZ KONUSU : Platelet Agregasyonunda Glikoprotein VI (GPVI) Reseptör İnhibitörü Aday Moleküllerin Etki Mekanizmasının Araştırılması
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi Novartis Odası
SAVUNMA TARİHİ : 18.07.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Barış SEVEN
TEZ KONUSU : El Bileği Eklemi Propriyosepsiyon Ölçümü İçin Kullanılan Üç Farklı Yöntemin Geçerliliğinin ve Güvenirliğinin Karşılaştırılması
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Odası
SAVUNMA TARİHİ : 18.07.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Elif ÇELİK
TEZ KONUSU : Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Plazma Zonulin Düzeyi ile İnsülin Direnci, Depresyon ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SAVUNMA TARİHİ : 20.07.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ali Emrah BIYIKLI
TEZ KONUSU : Yatan Hastaların Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 27.07.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00