Tez Savunması İlanları
03 Aralık 2019 14:26

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında tezini tamamlayıp savunacak öğrencilerin tez savunması bilgileri bu sayfadan duyurulacaktır.

 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Ayça AKTAŞ ŞÜKÜROĞLU

DANIŞMANI : Prof. Dr. Sema BURGAZ
ANA BİLİM DALI : Farmasötik Toksikoloji
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU :

Mersin İlinde Kuaför Olarak Çalışan Bireylerin Mesleki Genotoksisite Riskinin İdrar Örneklerinde Oksidatif DNA Hasarı Ve Mikroçekirdek-Sitom Analiz Yöntemleri Ile Araştırılması

SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Eczacılık  Fakültesi Hedef Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

27.10.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ali Ozan ERKILIÇ
DANIŞMANI : Prof. Dr. Ömer ŞENEL
ANA BİLİM DALI : Beden Eğitimi ve Spor
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Statik Denge ve Proprioseptif Duyuları Etkileyen Alt Ekstremite Değişkenlerinin Belirlenmesi ve Kassal Aktivasyonlarının Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

26.10.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Matlab NADIROV

DANIŞMANI : Prof. Dr. Asude Dilek NALBANT
ANA BİLİM DALI : Protetik Diş Tedavisi
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Zirkonya ile Güçlendirilmiş Lityum Silikat Cam Seramik Materyaline Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

26.10.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Halil İbrahim ÇELİK

DANIŞMANI : Prof. Dr. Bülent ELBASAN
ANA BİLİM DALI : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Motor Gelişimin Değerlendirilmesinde Center of Pressure Analiz Yönteminin Kullanılması: General Movements Karşılaştırmalı Bir Çalışma
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

23.10.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Rıdvan SULTANOĞLU

DANIŞMANI : Doç. Dr. Fatma Sezer ŞENOL DENİZ
ANA BİLİM DALI : Farmakognozi / Fitoterapi
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU : Eczanelerde Satılan Bazı Bitkisel Zayıflama Ürünlerinin Fitoterapi Açısından Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

30.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Nasrin PAYDAR

DANIŞMANI : Prof. Dr. Halil İbrahim CİCİOĞLU
ANA BİLİM DALI : Antrenman ve Hareket Bilimleri 
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Güreşçilerde 12 Haftalık Kuvvet ve Denge Antrenmanının Diz Kas Kuvveti ve Stabilite Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

30.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Çağdaş Özgür CENGİZEL 

DANIŞMANI : Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL 
ANA BİLİM DALI : Antrenman ve Hareket Bilimleri 
PROGRAMI : Yüksek Lisans 
TEZ KONUSU : Basketbolcularda 1 Tekrarlı Maksimum Testin İzokinetik  Kuvvet Karşılığının Belirlenmesi 
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  Dekanlık Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

15.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Nurbanu ODACI 

DANIŞMANI : Doç. Dr. Yeter KİTİŞ 
ANA BİLİM DALI : Hemşirelik 
PROGRAMI : Yüksek Lisans 
TEZ KONUSU : Ebeveynlerin Üçüncü El Sigara Dumanına Yönelik İnançlarının Belirlenmesi. 
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

14.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Nilgün ÖZBAŞ

DANIŞMANI : Prof.Dr. Mevlüde KARADAĞ
ANA BİLİM DALI :  
PROGRAMI : Hemşirelik
TEZ KONUSU : Total Diz Protezi Olan Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Seviyeleri ve Bilgi Gereksinimleri Doğrultusunda Hazırlanan Öğretim Planının Hastaların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

24.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

İrem EKMEKCİ ERTEK

DANIŞMANI : Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
ANA BİLİM DALI : Halk Sağlığı 
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon, Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

16.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Kamil UZGUR

DANIŞMANI : Doç. Dr. H. Ahmet PEKEL
İkinci Danışman : Prof. Dr. Latif AYDOS
ANA BİLİM DALI : Beden Eğitimi ve Spor
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU : Koşu Gruplarında Rekreatif Koşucuların Spora Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

14.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Esra ŞUMLU

DANIŞMANI : Prof.Dr. Fatma AKAR
ANA BİLİM DALI : Farmakoloji (Ecz)
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Yüksek Fruktoz Diyetinin Oluşturduğu Metabolik Sendromda İnsülin Sinyal Yolağı İnflamasyon ve İntestinal Mikrobiyotanın İncelenmesi: Kefirin Tedavi Potansiyelinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

11.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00


 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Beril ALTUN

DANIŞMANI : Prof. Dr. İsmet ÇOK
ANA BİLİM DALI : Farmasötik Toksikoloji
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Endokannabinoid Sistemde Görev Alan Bazı Reseptör ve Enzimlere Ait Çeşitli Polimorfizmlerin Sentetik Kannabinoid Bağımlılığındaki Rollerinin Araştırılması
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

11.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00


 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Çiğdem GENİŞ

DANIŞMANI : Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
ANA BİLİM DALI : Hemşirelik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU : Adölesan Dönemde Dijital Oyun Bağımlılığı, Sosyal Kaygı ve Anne-Baba Tutumları
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

10.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

İlknur PORSUK DORU

DANIŞMANI : Doç. Dr. Hacer İlke ÖNEN
ANA BİLİM DALI : Tıbbi Biyoloji ve Genetik
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : EF-24 ve Sisplatinin Apoptotik Etkilerinin Fare Malign Plevral Mezotelyoma Hücrelerinde İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

07.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Banu CİHAN ERDOĞAN

DANIŞMANI : Doç. Dr. Zehra GÖKMEN BAYKARA
ANA BİLİM DALI : Hemşirelik
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Periferik İntravenöz Katater Bakımı Algoritması Eşliğinde Verilen Eğitimin Flebit ve İnfiltrasyon İnsidansına Etkisi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

04.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Özgür SÖNMEZ

DANIŞMANI : Prof.Dr. Ömer ŞENEL
ANA BİLİM DALI : Beden Eğitimi ve Spor
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Elit Kadın Voleybolunda Maç Sonucuna Yönelik Tahmin Modeli ve Bilgisayar Programının Geliştirilmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

04.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI :

Onur AKMAN

DANIŞMANI : Doç. Dr. Özlem ORHAN
ANA BİLİM DALI : Antrenörlük Eğitimi
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU : Sekiz Haftalık Direnç Antrenmanlarının 10-12 Yaş Grubu Teakwondo Sporcularında Seçilmiş Motorik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

03.09.2020

SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Sema Sultan ÜNELLİ
DANIŞMANI : Doç. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR
ANA BİLİM DALI : Hemşirelik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU : Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları ile Profesyonel Değerleri ve Hemşirelik Mesleği Algılamaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

31.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Demet SÜMMEOĞLU
DANIŞMANI : Prof. Dr. Osman ÜSTÜN
ANA BİLİM DALI : Farmakognozi
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Piyasada Satılan Aspir Yağlarının Avrupa Farmakopesi Monograf Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

31.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Büşra DEMİRCİ ÖZER
DANIŞMANI : Doç. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR
ANA BİLİM DALI : Hemşirelik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU : Kontrasepsiyon Eğitiminde Kullanılan Mizahın Üniversite Öğrencilerinin Kontraseptif Yöntemlere İlişkin Tutumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

31.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Betül KOCAADAM BOZKURT
DANIŞMANI : Prof. Dr. Eda KÖKSAL
ANA BİLİM DALI : Beslenme ve Diyetetik
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Çocuklarda Yeme Farkındalığı Eğitim Programı'nın Yeme Davranışı ve Beslenme Durumu Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

28.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve ERDOĞAN
DANIŞMANI : Prof.Dr. Deniz S. DOĞRUER
ANA BİLİM DALI : Farmasötik Kimya
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : 3,6-Disübstitüe Benzoksazo|-2(3HFon/Benzotiyazo1-2(3H)on Türevlerinin sentezi ve Alzheimer Hastalığı Üzerindeki Etkilerinin ln Vitro Olarak İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

24.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mohammad ABBAS
DANIŞMANI : Prof. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ
ANA BİLİM DALI : Farmakoloji
PROGRAMI :  
TEZ KONUSU :

Rinoplasti Ameliyatında Kullanılan Remifentanil, Nitrogliserin, Esmolol ve Nitrogliserin+Esmolol'ün Kan Basıncı ve Kalp Hızı Üzerindeki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

21.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hatice DEVECİ
DANIŞMANI : Prof. Dr. Dilek EKİCİ
ANA BİLİM DALI : Hemşirelik
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU :

Hemşire-Hemşire ve Hekim-Hemşire İş Birliğinin İş Doyumu ve Hasta Bakım Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

20.08.2020

SAVUNMA SAATİ :

13:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Murat YILMAZ
DANIŞMANI : Prof.Dr. Atilla PULUR
ANA BİLİM DALI : Beden Eğitimi ve Spor
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : 12 Haftalık Farkh Yüzme Antrenmanlarının Yüzücülerde Reaksiyon Zamanı Ile Bazı Zeka Alanlan ve Zihinsel Dayanıklılığa Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. Kat Seminer Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

20.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Elshan MURADOV
DANIŞMANI : Prof.Dr. Mehmet Barış ŞİMŞEK
ANA BİLİM DALI : Ağız Diş ve Çene Cerrahisi  Ana Bilim Dalı
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalında İmplant Tedavisi Görmüş Hastaların Klinik ve Demografik Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

18.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 17:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Çiğdem CEYLAN
DANIŞMANI : Doç.Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER
ANA BİLİM DALI : Hemşirelik  Ana Bilim Dalı
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Adölesanlarda Uygulanan Motivasyon Programının Obezite Üzerine Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

14.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 17:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Gamze DURMUŞ
DANIŞMANI : Doç.Dr. Pınar KARACAN DOĞAN
ANA BİLİM DALI : Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Spor Yönetim Bilimleri Programı
PROGRAMI : Yüksek Lisans
TEZ KONUSU : Spor Bilimleri Fakültelerindeki Akademisyenlerin Etkili İletişim Becerilerinin Örgüt Kültürü Tipine Etkisi
SAVUNMA YERİ : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. Kat küçük Seminer Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

12.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 16:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Fathia Hussien Mohamed Mohamed
DANIŞMANI : Prof. Dr. Çiğdem ÖZER
ANA BİLİM DALI : Fizyoloji
PROGRAMI : Doktora
TEZ KONUSU : Diyabetik Sıçanlarda Sistemik Adropin Uygulamasının Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkileri
SAVUNMA YERİ : Sanal Ortam
SAVUNMA TARİHİ :

05.08.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:00