Tez Savunması İlanları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunması İlanları
03 Aralık 2019 14:26

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında tezini tamamlayıp savunacak öğrencilerin tez savunması bilgileri bu sayfadan duyurulacaktır.

 

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mustafa SARI
TEZ KONUSU : Distal Radius Uç Kırıkları Sonrası Uzayan Volar Plak Uygulamasının Ağrı, Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

24.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Fatih SÖKE
TEZ KONUSU : Parkinson Hastalarında Aerobik Eğitimle Kombine Görev Odaklı Eğitimin Nörotrofik Faktörler, Proinflamatuar Sitokinler ve Klinik Motor Semptomlar Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

23.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Elshan MURADOV
TEZ KONUSU : Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında İmplant Tedavisi Görmüş Hastaların Klinik ve Demografik Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

19.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Özgün YILDIRIM
TEZ KONUSU : Farklı Pizeocerrahi Aletlerinin Dokular Üzerine Etkisinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi E Blok 4.Kat
SAVUNMA TARİHİ :

17.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Rabia KARAMIZRAK
TEZ KONUSU : Beslenme Durumu ve Yeme Davranışı ile Diyabet Risk Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

17.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İlknur ONURLU
TEZ KONUSU : Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Sırasında Sanal Gerçeklik Uygulaması ile Yapılan Egzersizlerin Etkinliği
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

16.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İsmail AYDIN
TEZ KONUSU : Fiziksel Aktivitelere Katılan Bireylerin Yaşam Doyum Düzeylerini Belirlemede İlgilenim ve Algılanan Sağlık Çıktısının Rolü
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, 1.Kat Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

13.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Aslıhan ÇOBAN
TEZ KONUSU : Genç, Erişkin ve Yaşlı Bireylerin Tükürük Örneklerinde Alkalen Fosfataz (ALP), Amino Terminal Propeptit (PINP), C-Terminal Telopeptit (CTX) Osteokalsin ve Sklerostin Düzeylerinin PCR Yöntemi ile Karşılaştırılması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü
SAVUNMA TARİHİ :

12.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ümran BAŞAR
TEZ KONUSU : Eleştirel Bir Yaklaşım ile Yeniden İnşa Edilen Türk Spor Sisteminin İşleyişi, Yapısal Analizi ve Çözüm Önerileri
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

11.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 16:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Eda İZGİ
TEZ KONUSU : Anterior Maksillada Titanyum ve Zirkonyum Dental İmplantların Farklı Dizaynlarının ve Konfigürasyonlarının Biyomekanik Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analiz Yöntemi ile Karşılaştırılması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, E Blok 1. Kat Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

11.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Serkan ÜNLÜ
TEZ KONUSU : Yeni Bir Yöntem ile Aerosol Haline Getirilen Pirfenidonun İnhalasyon Yoluyla Etkinliğinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Novartis Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

10.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Zübeyir ELMAZOĞLU
TEZ KONUSU : Gluko-Lipotoksisite ile İndüklenmiş, Amiloid-β Aracılı Nörodejenerasyonda Endokannabinoid Sistemin Rolünün Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

09.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mehmet SÖYLER
TEZ KONUSU : Bölgesel Amatör Lig Futbolcularının Mevkiilerine Göre Bazı Fiziksel ve Teknik Parametrelerinin Sezonsal Değişimlerinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

02.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İdris KAYANTAŞ
TEZ KONUSU : Basketbola Özgü Dar Alan Oyunları ve Geleneksel Dayanıklılık Antrenmanlarının Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

02.03.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve ÇELİK TEKELİ
TEZ KONUSU : Tip 2 Diyabet Tedavisinde Kullanılmak Üzere Oral Yolla Uygulanacak Protein/Peptit İçeren Kendiliğinden Emülsifiye Olan Nanoformülasyonunun Geliştirilmesi, In Vitro/In Vivo Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

27.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Saide MURATOĞLU
TEZ KONUSU : Yaşlanma Sürecinde AGK-2 Uygulamasının Pankreas Dokusunda Apoptoz ve Oksidatif Strese Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Dekanlık Binası, Fizyoloji Anabilim Dalı 4. Kat
SAVUNMA TARİHİ :

21.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Büşra GÖK
TEZ KONUSU : Yeni Tasarlanmış Doğum Kıyafetinin Vajinal Doğum Yapan Gebelerin Doğum Konforu, Doğum Memnuniyeti, Doğum Salonunda İlk Emzirme ve Kanguru Bakımına Etkilerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

19.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hazal Ezgi GÜLTEKİN
TEZ KONUSU : 3D Baskılama Tekniği ile İlaç Formülasyonlarının Hazırlanmasına Yönelik Çalışmalar
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

18.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ezgi Sıla TAŞKALDIRAN
TEZ KONUSU : Sigara İçen ve İçmeyen Periodontitisli Hastalarda Tükürük ve Dişeti Oluğu Sıvısında IL-17 ve IL-35 İlişkisinin Değerlendirilmesi 
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, C Blok 6.Kat Seminer Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

13.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Tuğba KOCAAĞA
TEZ KONUSU : İki Farklı Germe Protokolünün Egzersize Bağlı Kas Hasarına Akut Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

10.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 15:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İlknur PORSUK DORU
TEZ KONUSU : EF-24 ve Sisplaninin Apoplotik Etkilerinin Fare Maligo Plevral Mezotelyoma Hücrelerinde İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

05.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hüma YILMAZ
TEZ KONUSU : Antibiyotik Tayini için Moleküler Baskılanmış Polimer Temelli Fosforesans Sensörü Geliştirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi,Novartis Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

05.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Haluk Nuri BALLI
TEZ KONUSU : İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Emeklilik Sendikacılığı Kavramı Yönünden Örnek Olay İncelemesi "Türkiye Emekliler Derneği"
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

03.02.2020

SAVUNMA SAATİ : 15:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Kübra İBİŞ
TEZ KONUSU : Yeni İzoksazol Türevlerinin Sentezi, Karaciğer ve Meme Kanseri Hücre Hatlarına Karşı Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

31.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şenol GÖRAL
TEZ KONUSU : Boş Zaman Eğitiminin Akademik Erteleme Davranışına Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
SAVUNMA TARİHİ :

28.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hande ÇEKİCİ
TEZ KONUSU : Migren Hastalarında Yaşam ve Diyet Kalite İndeksleri ile Hastalık Bulguları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SAVUNMA TARİHİ :

23.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mohanad ALGBURI
TEZ KONUSU : Kentsel ve Endüstriyel Hava Kirliliğinden Kaynaklanan Metallere Olası Maruziyetin Çocukların İdrar Örneklerinde Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi Novartis Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

21.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 11:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve ERYILMAZ
TEZ KONUSU : Mikroakışkan Sistemler Yardımıyla Bakteri Tayini İçin Analitik Yöntemler Geliştirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi Hedef Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

15.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 13:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Çağrı Alp DÜZ
TEZ KONUSU : Diyabetik Nefropatide Sistemik Adropin Uygulamasının Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
SAVUNMA TARİHİ :

13.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Salev ZEYREK
TEZ KONUSU : Kök Kanallarında Farklı Konsantrasyonlarda Kullanılan Etidronik Asit, Perasetik Asit ve Etilen Diamin Tetra Asetik Asitin Enterococcus faecalis Biyofilmlerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

09.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Tuba ARPACI
TEZ KONUSU : Çocukluk Çağı Kanserlerinden Sağ Kalan Adölesanlara Yönelik Teknoloji Temelli Psikososyal Danışmanlık ve Eğitim Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

07.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 12:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Badegül SARIKAYA
TEZ KONUSU : Tüketici Egzersiz Yaptırılan Sıçanların Kalp Dokularında, Oksidatif ve İnflamatuvar Süreç ile Paraoksonaz I Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

07.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Fatma F. Mohamed AMRAJE
TEZ KONUSU : Deneysel Nonalkolik Steathepatit (NASH) Modelinde Kolsişinin Karaciğer Üzerine Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

06.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Sıla GÜLBAĞ PINAR
TEZ KONUSU : Siklosporinin Yeni Oral NanoFormülasyonun Geliştirilmesi ve In Vitro/In Vivo Değerlendirmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

06.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İbrahim ASLAN
TEZ KONUSU : Özel Bir Temizlik Firmasında Cilt Sorunları Sıklığı ve Algılanan Stres Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

06.01.2020

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Latife SARAÇ
TEZ KONUSU : Fitoterapötik İlaçların Cinsel İşlev Bozukluklarında Kullanımının Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

30.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Seda Nur KEMER
TEZ KONUSU : Spastik Hemiparetik Serebral Palsili Çocuklarda Gluteus Medius ve Gluteus Maksimus Kaslarına Uygulanan Kinezyo Bantlamanın Yürüyüş ve Denge Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

30.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Melahat Sedanur MACİT
TEZ KONUSU : Obez Ratlarda Farklı Kahve Türlerinin Vücut Ağırlığı ve Biyokimyasal Bulgular Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

27.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Elif SÖZERİ ÖZTÜRK
TEZ KONUSU : Meme Kanserli Hastalarda Mobil Uygulama ile Semptom İzlem Sürecinin Semptom Kontrolü ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

26.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 13:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Rabia KARAMIZRAK
TEZ KONUSU : Beslenme Durumu ve Yeme Davranışı ile Diyabet Risk Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

26.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ömer Faruk ÇÖL
TEZ KONUSU : Asetilkolinesteraz Enzim İnhibitör Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Aktivite İlişkileri ile İlgili Çalışmalar
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

25.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve BEKLER
TEZ KONUSU : Multipl Myelomalı Hastalarda Tedavi İle İlişkili Gelişen Gastrointestinal Toksisitenin ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seminer Odası
SAVUNMA TARİHİ :

24.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Tuğba KARATAŞ
TEZ KONUSU : Koroner Arter Hastalarına Uygulanan Pender'in Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Temellendirilmiş Eğitim Programının Hastaların Egzersiz Davranışlarına Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

24.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ebru BAŞKAYA
TEZ KONUSU : Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Uygulanan Tedaviye Uyum Eğitiminin Tedaviye Uyum, Sosyal İşlevsellik ve Yaşam Kalitesine Etkisi 
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

23.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 13:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Derya ALBAYRAK
TEZ KONUSU : Klinik Enterokok Suşlarında Crispr-Cas İmmun Sistemi ve Virülans Faktörlerinin Dağılımı
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

19.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Emel GÜR
TEZ KONUSU : Magnet ve Magnet Olmayan Hastaneler Arasında Ölüm ve Yaşatma Başarısızlığı Oranlarının İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

19.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Hüseyin Ozan AKINCI
TEZ KONUSU : Le Fort I Maksiller İlerletme Osteotomisi Yapılan Ortognatik Cerrahi Hastalarında Operasyon Öncesi Planlanan ve Operasyon Sonrası Gerçekleşen Kemik ve Yumuşak Doku Değişimlerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

19.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mehtap AKILLI
TEZ KONUSU : Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Sergiledikleri Liderlik Tarzları ile Kullandıkları Güç Kaynakları Arasındaki İlişki
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu 2
SAVUNMA TARİHİ :

18.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 16:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Özgür ÖRNEK
TEZ KONUSU : İzoksazol Türevi Bileşiğin İn-vivo Analjezik Antienflamatuvar Aktivitesi Üzerinde Çalışmalar
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

18.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Seçil BIDAKLAR
TEZ KONUSU : Bariatrik Cerrahi Sonrası Kadın Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

17.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 15:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Canan KAŞ GÜNER
TEZ KONUSU : Mekanik Ventilatörle İlişkili Pnömoniyi Önlemede Baş Pozisyonunun Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

12.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Dilara Nur ÖZTÜRK
TEZ KONUSU : 7,12- Dimetilbenzantrasen ile Oluşturulan Deneysel Oral Kanser Modelinde Hypericum Perforatum Ekstresinin Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

10.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 11:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Gizem Büşra BIYIKLIER
TEZ KONUSU : Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireyler Arasındaki Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

09.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mehmet Erdem GÜNEY
TEZ KONUSU : Bir Devlet Üniversitesinde Çalışan Teknik Personelin İş Kazası ile Karşılaşma Sıklığı ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Durumu
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

06.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 14:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Merve PEHLİVAN ZENGİN
TEZ KONUSU : Tip 2 Diyabetli Ratlarda Doğal ve Yapay Tatlandırıcıların Glukoz İntoleransı, Karaciğer Enzimleri ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

06.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 14:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Havva Sümeyye ÖZER
TEZ KONUSU : Stres Üriner İnkontinans'lı Kadınlarda İnkontinans Şiddetinin Pelvik Taban ve Abdominal Kaslara Kuvvetlendirme Eğitimine Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekanlık Binası Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

04.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 15:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Emine İPEK
TEZ KONUSU : Üriner İnkontinans Şiddetinin Fizyoterapi Yöntemleri Hakkında Yapılan Bilgilendirme Sonrası Hastanın Tercihine Etkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekanlık Binası Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

04.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 13:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Armağan KOÇ
TEZ KONUSU : 2600 MHz Radyofrekans Radyasyonun Sıçanlarda Testis Dokusuna Etkileri ve Melatoninin Olası Koruyucu Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

04.12.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Kübra UĞURLU
TEZ KONUSU : Nutrisyonel Anemili Çocuklarda Motor Performans ve Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
SAVUNMA TARİHİ :

29.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Pembe BOĞAÇ
TEZ KONUSU : Mandibula Fraktürlerinde Kullanılan Miniplak Vida Sisteminin Yüzey Adaptasyon Farklarının Rekonsrüksiyon Sonuçları Üzerine Etkisinin Sonlu Elemanlar Analiz Yöntemi ile Araştırılması
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, E-Blok 1.Kat
SAVUNMA TARİHİ :

29.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Selin YİĞİT
TEZ KONUSU : Böbrek Transplantasyon Yapılan Hastalarda İdrarda BK Virüs Kantitasyonunun Önemi ve Klinik ile İlişkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi, Dekanlık Binası 2.Kat
SAVUNMA TARİHİ :

29.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Kardelen KOCAMAN
TEZ KONUSU : Yüksek Fruktoz Diyeti ile Beslenen Ratlarda Kuersetinin Karaciğer FGF-21 Ekspresyonu ve PGC-1α Düzeyi Üzerine Etkileri
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Toplantı Odası
SAVUNMA TARİHİ :

26.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Rukiye BOZBULUT
TEZ KONUSU : Tip 1 Diyabetli Adolesanlarda Doğal Yulaf Gevreğinin Glisemik Seyir Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi D-Blok 10.Kat Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ :

26.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 09:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Nursel ŞAHİN
TEZ KONUSU : Hastane Malnütrisyonunun Saptanmasında Yeni Bir Yaklaşım Olan Graz Malnütrisyon Tarama Aracının Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SAVUNMA TARİHİ :

25.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:30

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Enver GÜVEN
TEZ KONUSU : İnfantil Tibia Varalı Çocuklarda Ortezlemenin Ayak Taban Basıncı Üzerine Etkisi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
SAVUNMA TARİHİ :

25.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 09:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Aycen AYBEK
TEZ KONUSU : Türkiye Futbol Süper Ligi Oyuncularının Hakem Algılarının İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ :

07.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 15:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Ayşe ÇAKIR GÜNDOĞDU
TEZ KONUSU : Epitelyal Sodyum Kanallarının (ENaC) İnsan Sperm Kapasitasyonu ve Akrozom Reaksiyonu ile İlişkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji - Embriyoloji ABD
SAVUNMA TARİHİ :

07.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 10:00

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Mohammad İsmail Farook
TEZ KONUSU : Epitelyal Sodyum Kanallarının (ENaC) İnsan Sperm Kapasitasyonu ve Akrozom Reaksiyonu ile İlişkisinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : G.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ :

06.11.2019

SAVUNMA SAATİ : 09:30