Tez Savunması İlanları
21 Ağustos 2017 02:26

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında tezini tamamlayıp savunacak öğrencilerin tez savunması bilgileri bu sayfadan duyurulacaktır.

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Can Çavin ÖTKAN
TEZ KONUSU : Basketbol Antrenörlerinin Problem Çözme Becerilerinin ve Karar Verme Yöntemlerinin İncelenmesi
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 15.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 15:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İbrahim ALIR
TEZ KONUSU : Ankara Sincan Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
SAVUNMA TARİHİ : 15.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 15:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Kübra ÖZTÜRK
TEZ KONUSU : Anterior İliak Krest Kemik Greftleriyle Rekonstrükte Edilen Alt ve Üst Çenelerde Postoperatif Değerlendirme
SAVUNMA YERİ : Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ABD E Blok 1. Kat
SAVUNMA TARİHİ : 16.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Teslime Özge YÖRÜSÜN
TEZ KONUSU : Erkek Bireylerde Beslenme Durumu ve Fertilite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 17.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Murat ESMER
TEZ KONUSU : Manuel Lenf Drenajının Kardiyovasküler Cevaplar, Ağrı Eşiği, Çevre Ölçümü ve Yorgunluk Üzerine Etkileri
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 17.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 09:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Büşra BAŞAR GÖKCEN
TEZ KONUSU : Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Beslenme Durumu, Yeme Bozuklukları ve Serum Ferritin Düzeyleri ile Adipoz Doku Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 17.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 11:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Yusuf BUZDAĞLI
TEZ KONUSU : İlkokul (1-4 Sınıf) Öğrencilerin Fiziksel Uygunluklarının Değerlendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Spor Bilimleri Fakültesi Kat:1
SAVUNMA TARİHİ : 17.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 15:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Feray Gençer
TEZ KONUSU : Hemodiyaliz Tedavisi Alan Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Malnutrisyon İnflamasyon Skoru ile Nutrisyonel Parametreler ve Yaşam Kalitesinin İlişkilendirilmesi
SAVUNMA YERİ : Beslenme ve Diyetetik Bölümü
SAVUNMA TARİHİ : 18.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Şeyda CANDENİZ
TEZ KONUSU : Neck Outcome Score Anketi'nin Türkçe Versiyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
SAVUNMA YERİ : Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAVUNMA TARİHİ : 19.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 10:30
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : İsmet KUTLUK
TEZ KONUSU : Vankomisin Dirençli Enterokoklarda Direnç Genlerinin Varlığının Belirlenmesi
SAVUNMA YERİ : Eczacılık Fakültesi - Hedef Salonu
SAVUNMA TARİHİ : 23.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 11:00
     

 

TEZ SAVUNMA İLANI
TEZ YAZARI : Kübra ASLAN
TEZ KONUSU : UV Mutajenez Yöntemini Kullanarak S. cerevisiae Mayasında Beta Karoten ve Likopen Miktarının Artırılması
SAVUNMA YERİ : Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
SAVUNMA TARİHİ : 24.01.2018
SAVUNMA SAATİ : 14:00