GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  2012-2013    Eğitim-Öğretim   Yılı   Güz    Yarıyılında Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı/Bilim Dalı ve  Programlarına    Yüksek   Lisans   ve  Doktora öğrencileri alınacaktır.

ANABİLİM DALI

PROGRAMI

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMLARI

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

---

---

3+3*

E.A

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

---

---

5+5*

E.A

Periodontoloji

---

---

3

E.A

Pedodonti

---

---

3

E.A

Ortodonti

---

---

1

E.A

Protetik Diş Tedavisi

---

---

5+2*

E.A

ECZACILIKPROGRAMLARI

Farmakoloji (Ecz.)

---

4+1*

4+1*

SAY

Biyokimya(Ecz.)

---

5

---

E.A

Farmasötik Teknoloji

---

10

10

E.A

 

Kozmetoloji

3

---

E.A

 

Endüstriyel Eczacılık

10

---

E.A

Farmasötik Kimya

---

6

6

E.A

Farmasötik Toksikoloji

---

3

3

E.A

Analitik Kimya 

---

5

5

E.A

Farmakognozi

---

-

3

E.A

 

Fitoterapi

5

---

E.A

Farmasötik Mikrobiyoloji

---

5

---

E.A

TIP PROGRAMLARI

Farmakoloji(Tıp)

---

-

8

SAY

Mikrobiyoloji

---

6

4

SAY

Halk Sağlığı

---

5

3

SAY

Biyokimya(Tıp)

---

4

3

SAY

Fizyoloji

---

5+2*

4+2*

SAY

Histoloji ve Embriyoloji

---

2

1

SAY

Anatomi

---

---

10+2*

SAY

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

---

---

5

SAY

Biyofizik

---

1

1

SAY

 

Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları

5

---

E.A/SAY/SÖZ

 

Sosyal Pediatri

---

3

SAY

DİSİPLİNLERARASI ANA BİLİM DALLARI

İş  Sağlığı ve  Güvenliği

---

7

---

SAY

Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi

---

3

---

SAY

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PROGRAMLARI

Hemşirelik

---

28

19

SAY

Beslenme ve Diyetetik

---

10

6

SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

---

8

2

SAY

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI

Beden Eğitimi ve Spor

---

-

10+4*

E.A/SAY/SÖZ

 

Spor Yönetim Bilimleri

5+2*

---

E.A/SAY/SÖZ

 

Spor ve Sağlık Bilimleri

10+5*

---

E.A/SAY/SÖZ

 

Antrenman ve Hareket Bilimleri

5+2*

---

E.A/SAY/SÖZ

 

Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

5+2*

---

E.A/SAY/SÖZ

*Yabancı uyruklu kontenjanı

 

ÖN KAYIT TARİHLERİ                                     : 06-17 Ağustos 2012

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLANI              : 27 Ağustos 2012

SINAV TARİHİ VE YERİ                                   : 05 Eylül 2012 Saat 10:00 Ana Bilim Dalı Başkanlıkları

1.)YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)      Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları

b)      Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 65.00 veya  Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları.

c)      KPDS/ÜDS  sınavlarından en az 45.00 puan  veya  Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları

d)      Yurt dışında lisans programını bitirmiş Türk uyruklu  ve yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine sahip olmaları 

2.) DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)      Doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

b)      Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre  bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olanlar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. (Yukarıda adı geçen fakülte mezunları Yüksek Lisans yapmadan doktora programına başvuruda bulunmak istedikleri takdirde,  Yüksek Lisans sonrası doktora yapacaklar için belirtilen şartları taşımalıdırlar. )

c)      Yüksek Lisans sonrası doktora yapacakların,  not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden 2.50 (100 tam puan üzerinden en az 75) olması, ALES’den  ana bilim dalının istediği puan türünde en az 70.00 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları,  ÜDS veya KPDS sınavından en az 55.00 veya  Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları

d)      (Dört yıllık) Lisans sonrası doktora programlarına başvuracak adayların not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden 3,50 olması,  ALES’ten  ana bilim dalının istediği puan türünde en az 85.00 puan, ÜDS veya KPDS sınavından en az  80.00 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları

e)      Yurt dışında lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu  ve yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine sahip olmaları, 

*ALES sınavının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren üç yıldır. 2009 Yılı Sonbahar (15.11.2009) dönemi ve daha sonraki ALES puanları geçerlidir.

YÖK tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğer sınavlara aşağıdaki adresten erişilebilir.
    http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf

3.) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

a)      Yabancı uyruklu öğrencilerin Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir TÖMER belgesine sahip olmaları 

b)      Lisans veya Yüksek Lisans diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine sahip olmaları 

c)      Puan şartı aranmaksızın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (ALES) veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlara girmiş olmaları (GRE,GMAT)

d)       Yüksek Lisans/Doktora için ÜDS/KPDS’den  55 puan almış olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları (TOEFL, IELTS)

e)      Lisans/Yüksek Lisans not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden 2.50 olması

4.)        ÖZEL ŞARTLAR

YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR

 

ANA BİLİM /BİLİM DALI /PROGRAM

 

ÖZEL ŞARTLAR

ANALİTİK KİMYA

Eczacılık Fakültesi,  Fen Fakültesi Kimya Bölümü,  Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak

FARMASÖTİK KİMYA

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Eczacılık Fakültesi  mezunu olmak

ENDÜSTRİYEL ECZACILIK

Eczacı, kimya mühendisi, kimyager, biyolog, tıp doktoru ve diş hekimleri başvuru yapabilir. Eczacılık dışındaki disiplinlerden programa başvuru yapan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.

BİYOKİMYA (ECZ.)

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi (veya Fen-Edebiyat Fakültesi) Biyoloji,  Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları başvurabilir.

KOZMETOLOJİ

Eczacılık Fakültesi mezunu,veya  kimya mühendisi, kimyager, tıp doktoru olmak.

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji mezunu olmak

FİZYOLOJİ

Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon , Hemşirelik , Beslenme ve Diyetetik, Biyoloji  bölümü mezunları, Spor Akademisi mezunları başvurabilir.

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık  Fakülteleri ile  Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü , Moleküler Genetik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler  mezunları başvurabilir.

BİYOKİMYA (TIP)

Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eczacılık Fakültesi, dört yıllık Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü mezunları başvurabilir.

MİKROBİYOLOJİ

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi,  Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları başvurabilir.

HALK SAĞLIĞI

Sağlık Bilimlerinden herhangi birinde lisans mezunu olmak

ANATOMİ

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunu olmak,

5 tam gün bölümde olmak, öğrencilerin pratik derslere katılması  zorunludur. Ana Bilim Dalında yapılan sınavlarda görev alma zorunluluğu bulunmaktadır

BİYOFİZİK

Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya, Biyoloji mezunları başvurabilir.

ODYOLOJİ KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI

Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, FTR Bölümü, Psikoloji Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümleri mezunları başvurabilir.

SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ

En az dört yıllık lisans programı mezunu olmak veya buna eş değer derece almış olmak

SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR

Beden Eğitimi ve Spor Y.O mezunları ile Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Antropoloji ve Halk Bilimi ile ilgili Fakülte ve Yüksek Okullardan mezun olanlar

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ  

En az dört yıllık lisans mezunu olmak

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

En az dört yıllık lisans mezunu olmak

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  mezunu  olmak

HEMŞİRELİK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  mezunu olmak

 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLAR

 

ANA BİLİM /BİLİM DALI /PROGRAM

 

ÖZEL ŞARTLAR

ANALİTİK KİMYA

Analitik Kimya Ana Bilim Dalında yüksek lisans derecesi almış olmak. Bu koşul hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Eczacılık Fakültesi ve diğer benzeri fakülte mezunları için de geçerlidir.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

BİYOKİMYA (ECZ.)

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve 5 yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları ile Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dallarında yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilirler.

FARMASÖTİK KİMYA

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

FARMAKOLOJİ (TIP)

Tıp Fakültesi mezunu olmak

BİYOKİMYA (TIP)

-Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi,  Diş Hekimliği ile  beş yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olmak  veya

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Biyokimya, Eczacılık Fakültesi Biyokimya ana bilim dalından yüksek lisans derecesi almış olmak 

HALK SAĞLIĞI

Sağlık Bilimlerinden herhangi birinde yüksek lisans yapmış, tıp doktoru olmak

FİZYOLOJİ

Herhangi bir yüksek lisans programını bitirmiş olmak

SOSYAL PEDİATRİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak

ANATOMİ

-Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunu olmak   veya Anatomi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans derecesi almış olmak   5 tam gün bölümde olmak, öğrencilerin pratik derslere katılması  zorunludur. Ana Bilim Dalında yapılan sınavlarda görev alma zorunluluğu bulunmaktadır

BİYOFİZİK

Biyofizik, Fizik, Biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu  olmak veya Histoloji Embriyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak   

HEMŞİRELİK

Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak,  Hemşirelik Programı veya Hemşirelik Ana Bilim Dallarının  (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Öğretim)  herhangi birinde  Yüksek Lisans yapmış olmak

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olan, Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans yapmış  olanlar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapmış olanlar

5.)  ÖN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Yüksek Lisans programı ön kaydı için gerekli evraklar

Adaylar  kayıtlarını Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısını kullanarak başvuru işlemlerini yapacaklardır. Aday öğrenciler, YENİ ADAY KAYDI giriş ekranından şifre alarak ADAY ÖĞRENCİ GİRİŞİ nden sisteme erişip gerekli alanları doldurarak kaydını tamamlayacaklardır. Yabancı uyruklu öğrenciler; Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden YUEM numarası alarak ön kayıt bilgi sistemine giriş yapacaklardır.  İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra, gerekli belgeler kontrolü yapılmak üzere başvuru süresi içerisinde  Enstitüye şahsen teslim edilecektir. Başvuru süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.   Aynı anda iki programa başvuru yapılamaz.

a)      Lisans diploması veya çıkış belgesinin onaylı örneği. Yurt dışındaki üniversitelerden alınan diplomaların onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesi

b)      Lisans not dökümü. (Ön kayıt bilgi sistemine mezuniyet notu  100'lük not sistemindeki puan olarak giriş yapılmalıdır.  Ancak mezuniyet derecesi  4'lük not sistemine göre olan adaylar mezun oldukları Üniversitenin 100'lük not sistemindeki eşdeğer puanı girmelidir. Mezun olunan Üniversitenin dönüşüm tablosu bulunmaması durumunda  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktır.) Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu için tıklayınız

c)      ALES sonuç belgesi veya eşdeğer belgeler  (onaylı sureti veya internet çıktısı)

d)     Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya eşdeğer belgeler (onaylı sureti veya internet çıktısı)

e)      1 adet  vesikalık fotoğraf

f)       Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.  Kimlik Numarası bulunan)

g)      Yabancı uyruklu öğrencilerin,  Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilen başarı  belgesi

h)      Yabancı uyruklu öğrencilerin,  lisans not dökümü ile diplomalarının aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

i)        Yabancı uyruklu öğrencilerin lisans diplomalarının denkliğinin kabul edildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi

Doktora Programı ön kaydı için gerekli evraklar

Adaylar  kayıtların Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısını kullanarak başvuru işlemlerini yapacaklardır. Aday öğrenciler, YENİ ADAY KAYDI giriş ekranından şifre alarak, ADAY ÖĞRENCİ GİRİŞİ nden sisteme erişip gerekli alanları doldurarak kaydını tamamlayacaklardır. Yabancı uyruklu öğrenciler; Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden YUEM numarası alarak ön kayıt bilgi sistemine giriş yapacaklardır. İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra, gerekli belgeler kontrolü yapılmak üzere başvuru süresi içerisinde  Enstitüye şahsen teslim edilecektir. Başvuru süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.   Aynı anda iki programa başvuru yapılamaz.

a)      Yüksek Lisans diplomasının veya çıkış belgesinin  onaylı örneği

b)      Not dökümü (Ön kayıt bilgi sistemine mezuniyet notu  100'lük not sistemindeki puan olarak giriş yapılmalıdır.  Ancak mezuniyet derecesi  4'lük not sistemine göre olan adaylar mezun oldukları Üniversitenin 100'lük not sistemindeki eşdeğer puanı girmelidir. Mezun olunan Üniversitenin dönüşüm tablosu bulunmaması durumunda  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktır. )Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu için tıklayınız

c)      ALES sonuç belgesinin onaylı sureti veya internet çıktısı

d)     Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya eşdeğer belgeler (onaylı sureti veya internet çıktısı)

e)      1 adet vesikalık fotoğraf

f)       Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C.  Kimlik Numarası bulunan)

g)      Yabancı uyruklu öğrencilerin  Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilen başarı  belgesi

h)      Yabancı uyruklu öğrencilerin,  lisans not dökümü ve diplomalarının aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmeleri gerekmektedir

i)        Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans diplomaların denkliğinin kabul edildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi

6.)  SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

            Başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %15’i, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %15’inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Bu sıralamaya giren adaylar yazılı sınava alınır. Yazılı sınava girecek adayların Nüfus Cüzdanı veya Pasaportlarını yanında bulundurmaları gerekmektedir.

7.) YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA GİRİŞ BAŞARI PUANI

ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %15’i, lisans not ortalamasının %15’i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 60.00’ın altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınavına girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır.

8.) DOKTORA PROGRAMLARINA GİRİŞ BAŞARI PUANI

ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %15’i, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 70.00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS sınav notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınava girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Kesin Kayıtlar Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacak olup, Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1.)  4 adet fotoğraf

2.)   Erkek öğrenciler için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge

3.)  Öğrenim harcını yatırdıklarına ilişkin banka dekontu (öğrenci numarası ile herhangi bir Halk Bankası şubesine yatırılabilir.)

4.) Ders kayıt program fişi

Sınavı kazanamayan adayların ön kayıt için alınan belgeleri  24 Eylül  2012 –   28 Eylül 2012 tarihleri arasında iade edilecek olup bu tarihten sonra alınmayan belgeler iade edilmeyecektir.
 
YEDEK KAYIT
Lisansüstü Programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitümüz web sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitümüz tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde  kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarını kaybederler. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar web sayfamızda ilan edilerek kabul edilirler.

 

BAŞVURU ADRESİ

Emniyet Mah. Taç Sok. No:3 Etiler 06330 Y.Mahalle/ANKARA

G.Ü Eczacılık Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat

Tel       : 0 (312) 202 32 54/202 32 55/202 32 56

Faks    : 0 (312) 212 49 85

E-Mail : saglikb.gazi.edu.tr