Yönerge / Yönetmelik

 

Sıra  Adı Karar Tarihi Yayın Tarihi
📌
 Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi
***
***
📌
 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge
***
***
📌
 Program Açma/Kapatma, Müfredat Oluşturma ve Güncelleme Yönergesi
***
***
📌
 Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
***
***
📌
 Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
***
***
📌
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
***
***
📌
 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
***
***
📌
 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik - 18 Mayıs 2021
***
***
📌
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
***
***
📌
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
***
***
📌
 Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
***
***
📌
 Gazi Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulunun Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Yönerge
***
***
📌
 Gazi Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal Etkinlik Düzenleme Yönergesi
***
***
📌
 Gazi Üniversitesi Engelli Öğrenciler için Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Yönergesi
***
***
📌
 Gazi Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi Değişiklik Tablosu
***
***
📌
Gazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönergesi
***
***
📌
Gazi Üniversitesi İdari Personel Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Yönergesi
***
***
📌
Gazi Üniversitesi Yayın Yönergesi
***
***
📌
Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi
***
***
📌
 Gazi Üniversitesi Yurt Dışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi 2022/52 Senato Kararı 10.03.2022 (Pasif)
***
***
📌
Gazi Üniversitesi Yurt Dışından/Yabancı Öğrenci Kabul Yönergesi (Senato Kararları 2022_202  15.06.2022) 
***
***
📌
Gazi Üniversitesi Yurt Dışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi 2022/171 Senato Kararı İle 06.06.2022  Tarihinde  Güncellenmiştir.  
(Bu güncelleme ile birlikte Yönergedeki Lisansüstü İbaresi kaldırılmıştır.)
 
***
***
📌
Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Usul ve Esasları 2022/112 Senato Kararı 24.03.2022 
***
***
📌
 Gazi Üniversitesi  Doktora 7-(17)  ve  Yüksek Lisans 9-(5) Uygulama Esasları İle İlgili 2022/123 Senato Kararı 15.04.2022 
***
***
📌
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
***
***
📌
Gazi Üniversitesi 96. Yıl En Başarılı Doktora Tez Ödülleri Yarışması Usul ve Esasları
***
***
📌
Tezsiz Yüksek Lisans Programları Katkı Payı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Kararları (2022_308) 
***
***
📌
Elektronik Yayınların Derlenme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
***
***
📌
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği
***
***
📌
Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Projeleri Uygulama Esasları Ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu
***
***
📌 Gazi Üniversitesi Toplumsal Katkı Öncelikli Alanları 08.09.2022 / 17  2022/314 16.09.2022
📌 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen Geçici 83. Madde Kapsamında Öğrenci Affı Senato Kararı 18.08.2022 / 15   2022/265
23.08.2022
📌 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ ***
07.10.222
📌 GÜ Stratejik Yönetim Yönergesi 28.09.2022 /19  2022/333  10.10.2022
📌 GÜ Organizasyon Şemaları 28.09.2022 / 22  2022/537 10.10.2022
📌 Gazi Üniversitesi Yazışma Usul ve Esasları ile Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi Senato Kararı 13.10.2022 /21 2022/355 20.10.2022
📌 Gazi Üniversitesi Yazışma Usul ve Esasları ile Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi 13.10.2022 /21 2022/355 20.10.2022
📌 Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ************************** Yürürlük Tarihi 01.07.2023 
📌 Ek 38. Madde Uygulama Esasları ************************** 22.11.2022
📌 GÜ Eğitim Öğretim Kurum Koordinatörlüğü Yönergesi ve GÜ Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü Yönergesi  17.11.2022/23 2022/401 29.11.2022
📌 GÜ Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesi   12.12.2022
📌 GÜ Araştırma Üniversitesi Performan Göstergeleri ve İzleme Değerlendirme Kriterleri Paylaşımı   12.12.2022
📌 GÜ Araştırma Üniversitesi İzleme Değerlendirme ve Yürütme Kurulu Yönergesi   12.12.2022
📌 GÜ Stratejik Yönetim Yönergesi   12.12.2022
📌 Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Yönergesi   12.12.2022
📌 Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme Yönergesi    26.12.2022
📌 Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisanüstü Eğitimleri İle İlgili Usul Esaslar (5. Madde 1. ve 2. fıkra) Senato Kararı  21.12.2022/25 2022/451 27.12.2022
📌 Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.2023
background image