Lisansüstü Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları

Sıra 
Adı
Karar Tarihi
Yayın Tarihi
📌
Doktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları için tıklayınız.
***
***
📌
Gazi Üniversitesi  Doktora 7-(17) Uygulama Esasları İle İlgili 2022/123 Senato Kararı 15.04.2022 
***
***
📌
 Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Lisans Uygulama Esasları için tıklayınız.
***
***
📌
 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarında Yüz Yüze Eğitimde Dikkat Edilecek Genel Hususlar için tıklayınız.
***
***
📌
 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulama Esasları için tıklayınız. 
***
***
📌
 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları için tıklayınız.
***
***
📌
 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Arasınav ve Dönem Sonu Sınavları hakkındaki Senato Kararı için tıklayınız.
***
***
📌
 2020-2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi Ara Sınav Uygulama Esasları
***
***
📌
2020-2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi Dönem Sonu Sınavları Ölçme ve Değerlendirme Esasları
***
***
📌
 Çevrimiçi Yapılacak Lisansüstü Sınavlar ve Tez İzleme Komiteleri Toplantıları ile İlgili Uygulama Esasları
***
***
📌
  Çevrimiçi Yapılacak Lisansüstü Sınavlar ve Tez İzleme Komiteleri Toplantıları ile İlgili Uygulama Esasları
***
***
📌
 En Başarılı Doktora Tez Ödülü Yarışması Usul ve Esasları
***
***
📌
  Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar
***
***
📌
 Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi
***
***
📌
Öğrencilerimizin Covid-19 veya  Temaslı Olması Nedeniyle  Karantinaya Alındığı Sürede Derslere Devam Durumuyla İlgili  Senato Kararı 
***
***
📌
2021-2022 Güz Dönemi Mazeret Sınavları Hakkında Senato Kararı
***
***
📌
Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler İle İlgili Senato Kararı
***
***
📌
2021-2022 Eğitim ve Öğrenim Yılı Sınavlarının Yüz Yüze Olması
***
***
📌
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar Döneminde Yüz Yüze Eğitimde Dikkat Edilecek Genel Hususlar
***
***
📌
Senato Kararları (2021_338), Tezin İngilizce veya Türkçe Yazılması İle İlgili Senato Kararı (14.12.2021)
***
***
📌
Lisansüstü Eğitim_Tez Yazım Dili (İle  İlgili YÖK Görüş Yazısı)
***
***
📌
 Tezsiz Yüksek Lisans Programları Katkı Payı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Kararları 
15.02.2022 / 11_2022/308
***
📌
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Döneminde Sınavların Yüz Yüze Yapılması Hakkında Senato Kararları 
18.08.2022 / 15 _ 2022/266
25.08.2022
background image