ORPHEUS Etiket Alma Sürecinde Onaylanan Değişiklikler - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ORPHEUS Etiket Alma Sürecinde Onaylanan Değişiklikler
  1. ORPHEUS Etiketi sürecinde; 09 Mayıs 2019 tarihli Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi  ile;  Lisansüstü öğrencilerin tez çalışmaları kapsamında 3 aylık süre ile yurt dışında araştırma yapmaları desteklenmiştir.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi

MADDE 9 - (2) Lisansüstü tez projeleri; Doktora yeterliliğini veren öğrenci danışmanının onayı ile proje konusu kapsamında en fazla 3 ay olmak koşulu ile proje bütçesinin en fazla ¼’ünü geçmeyecek şekilde, tercihen başka bir ülkede araştırma yapar. (09 Mayıs 2019)

  1. Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisinin 6 kişiden oluşması ve Danışman oy hakkının olmaması onaylanmıştır (İlgili Yönetim Kurulu kararını görmek için tıklayınız).
  2. Danışmanlık Anlaşması
  3. Yayın Şartları
  4. Enstitü Kurul Tutanağı