ORPHEUS Etiketi Süreci

ORPHEUS, Biyotıp ve sağlık bilimlerinde yürütülen doktora eğitiminde temel standartları ve en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, doktora programlarından mezun olanların sahip olacakları yeterliliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan, yükseköğrenim kurumlarından oluşan uluslararası bir organizasyondur.

► ORPHEUS Web Sitesi

► Avrupa'da Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde PhD Eğitim Standartları Dökümanı

► Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe


Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ORPHEUS Etiketi Süreci

ORPHEUS Üyeliği 21.08.2018
Etiket Alma Sürecinde Onaylanan Değişiklikler
ORPHEUS Danışmanlık Eğitimleri
Özdeğerlendirme Anketi
Doktora Eğitimi Akış Şeması

 

background image