Program Açma Süreci

Lisansüstü düzeylerde program açma talebi olan anabilim dallarının, Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün web sayfasında bakınız yer aldığı üzere eksiksiz bir şekilde Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.

1. Aşama

2. Aşama

  • a) G.Ü. Program Açma Teklif Dosyası

*** G.Ü. Program Açma Kapatma, Müfredat Oluşturma ve Güncelleme Yönergesinde talep edilen bilgi ve belgeler ile hazırlanan dosyadır bakınız.

**** Ortak Dersler İçin Ders Tanımlama Formları bakınız.

 

3. Aşama

Akademik Birim Kurul Kararı, ayrıntılı gerekçeye eklenecektir. Öğretim üyesi/elemanı sayısı ile ilgili eksiklik var ise ve bunun temini için çalışma başlatılmış ise (YÖK'ten kadro talebi, kadro aktarımı vb.) bunlarla ilgili biriminize ait veya Personel Daire Başkanlığından temin edilecek belgelerin ve dersin nasıl yürütüleceğine dair açıklamanın da eklenmesi gerekmektedir.

(Öğretim üyesi/elemanı tam ise bu bilgilerin yazılmasına gerek yoktur.)

Enstitü Kurul Kararı (Program açma talep dosyası, belirtilen formlara göre hazırlandığı zaman, Enstitü Kurul gündemine, tarafımızca alınacaktır.)

 

****Üniversitemiz akademik birimleri tarafından yapılan açılma teklifi Üniversitemiz Senatosu tarafından uygun görüldükten sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da kabul edilen yeni açılacak programlar ile eski program olup da yeni sisteme eklenecek program bilgilerinin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenebilmesi için Şablonu İndiriniz.

 

Bilindiği üzere, “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”de; Yüksek Lisans programı, en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesi, Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilmektedir.

background image