Biyofizik ABD Öğrencilerimize Tebrikler - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyofizik ABD Öğrencilerimize Tebrikler
11 Şubat 2016 07:36

 

Biyofizik Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Aladdin COŞKUN "COST TD1104 : Electroporation-based Technologies and Treatments" aksiyonu
tarafından, 15-21 Kasım 2015 tarihlerinde Ljubljana, Slovenya'da düzenlenen "Electroporation Based Technologies and Treatments - International Scientific Workshop and
Postgraduate Course" başlıklı organizasyona katılmış ve sunum programı içerisinde yeralmıştır.

Toplantıda "Change in propediyum iodide (PI) fluorescence intensity of MEC- 1 Cells due to treatment with microsecond electric pulses" başlıklı sözlü sunum yapmıştır.

Sunum tam metin olarak COST Proceedings'te yer almaktadır.

Biyofizik Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Araş. Gör. Arın TOMRUK Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından 17-19 Nisan 2014
tarihleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde "Sıçanlarda 2100 MHz frekans radyofrekans radyasyonun nazal mukoza ve
mukosiliyer klirens üzerine etkileri" başlıklı bildiri ile Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü' ne layık görülmüştür.

Mersin'de 13-15 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2015) başlıklı sempozyumda; "Radyofrekans
(RF) ve Oldukça Düşük Frekans (ELF) alanların Antioksidanlarla Etkileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri" konulu bildiri ile davetli konuşmacı olarak yer almıştır.

Biyofizik Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinden Aladdin Coşkun ve Arş. Gör. Arın Tomruk'u 2014-2015 eğitim yıllarında gösterdikleri başarılarından dolayı kutlarız.