Gazi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
  Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
  Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu
  TÜBİTAK Etik Kurul Yönlendirme Şeması
  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu