Misafir (Özel) Öğrenci Başvuruları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz  Yarıyılında Açılacak Dersler Listesine, ders almak istediğiniz Anabilim Dalı Sekreterliğinden ulaşabilirsiniz.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ (MİSAFİR ÖĞRENCİ) BAŞVURULARI

Başvuru Tarihleri:  16  – 20 EYLÜL 2019

Başvuru Evrakları

1- Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu'nun,  dersi veren öğretim üyeleri ile  anabilim dalı başkanı tarafından imzalanması gerekmektedir.

2- Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi  Halk Bankası TR200001200129400006100001 nolu hesaba ders ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.  

Banka dekontunda  açıklama olarak “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Ücreti, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ”  mutlaka bulunmalıdır.

5- Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve  Sınav Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. ve 2.  fıkrası uyarınca  bir yarıyılda en fazla iki ders alınabilir.

6- Ücret; Ders Kredisi Başına 100 TL’dir.

Yabancı uyruklular  için ders kredisi başına 300 TL'dir.

Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler de kredi başına 100 TL öderler.

Not: İki  ders alınması durumunda  dersi veren öğretim üyesi aynı ise bir form, ayrı ise iki form doldurulmalıdır.