2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

18 Şubat 2016 Perşembe günü saat 13:00’de Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda yapılmıştır.