Tarihçe - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tarihçe

 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3/f, 19, 50 ve 65. Maddelerinde yer alan hükümler ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitim öğretimlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 1982 yılında kurulmuş, 05.08.1983 yılında da faaliyete başlamıştır.


Daha sonra 2003 yılında Hemşirelik Yüksekokul’unu da Yüksek Lisans Programı ile bünyesine almıştır. Bu Yüksekokul 2008/13928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Dönüştürülmüş ve bu isimle lisansüstü eğitim-öğretimine devam etmektedir.


Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün temel amaçları Gazi Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi alanında sürdürülen lisansüstü eğitim öğretimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.


Enstitünün Lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Bu eğitimlerini ise bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar.


Temmuz 2018 itibariyle 38 Anabilim Dalı, 1 Bilim Dalı ve 12 Program olmak üzere Toplam 51 alanda eğitim-öğretime devam eden enstitümüze kayıtlı 19'u Tezsiz Yüksek Lisans, 431’i Yüksek Lisans, 721’i Doktora programında olmak üzere toplam 1171 öğrenci bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında 491 Profesör,141 Doçent, 99 Yardımcı Doçent ve 40 Öğretim Görevlisinin oluşturduğu güçlü bir öğretim kadrosu her geçen gün daha iyi, daha nitelikli çalışmalara imza atmakta olup, Gazi Üniversitesi’ni daha ileriye taşımak için çalışmaktadırlar.


Ülkemizin önemli Eğitim-Öğretim kurumlarının başında yer alan Gazi Üniversitesi’nin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan ve katkıda bulunacak olan nitelikli insan gücünü yetiştiren Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sorumluluk bilinci içinde, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği ilkeler ışığında çalışmakta, şeffaf yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslar arası akademik çalışmalarını sürdürmektedir.