Tarihçe

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3/f, 19, 50 ve 65. Maddelerinde yer alan hükümler ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitim öğretimlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 1982 yılında kurulmuş, 05.08.1983 yılında da faaliyete başlamıştır.


Daha sonra 2003 yılında Hemşirelik Yüksekokul’unu da Yüksek Lisans Programı ile bünyesine almıştır. Bu Yüksekokul 2008/13928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Dönüştürülmüş ve bu isimle lisansüstü eğitim-öğretimine devam etmektedir.


Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün temel amaçları Gazi Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu alanında sürdürülen lisansüstü eğitim öğretimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.


Enstitünün Lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Bu eğitimlerini ise bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar.


Haziran 2013 itibariyle 32 Anabilim Dalı ve 12 Program olmak üzere Toplam 44 alanda eğitim-öğretime devam eden enstitümüze kayıtlı 599’u Yüksek Lisans, 607’si Doktora programında olmak üzere toplam 1206 öğrenci bulunmaktadır. Kurulduğu günden bugüne kadar 1477 Yüksek Lisans ve 1025 Doktora öğrencisi mezun vermiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında 492 Profesör,141 Doçent, 99 Yardımcı Doçent ve 40 Öğretim Görevlisinin oluşturduğu güçlü bir öğretim kadrosu her geçen gün daha iyi, daha nitelikli çalışmalara imza atmakta olup, Gazi Üniversitesi’ni daha ileriye taşımak için çalışmaktadırlar.


Ülkemizin önemli Eğitim-Öğretim kurumlarının başında yer alan Gazi Üniversitesi’nin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan ve katkıda bulunacak olan nitelikli insan gücünü yetiştiren Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sorumluluk bilinci içinde, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği ilkeler ışığında çalışmakta, şeffaf yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslar arası akademik çalışmalarını sürdürmektedir.