Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu yayımlanmıştır.
09 Eylül 2019 16:31

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen kalite güvencesi faaliyetleri ile bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi alanında iyileştirme önerilerini içeren "Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu", 2018 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporları ve 2018 yılında değerlendirilmesi gerçekleştirilen yükseköğretim kurumlarına ait Kurumsal Geri Bildirim Raporları Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasında (www.yokak.gov.tr) yayımlanmıştır.