Sağlık Bilimleri Enstitüsü Politikaları

 

 

 

 • Liyakat ve başarıya önem vermek
 • Şeffaf ve hesap verebilir olmak
 • Şeffaf yönetim,
 • İletişim kanallarının açık tutulması,
 • Özdeğerlendirme,
 • Karar almada tarafların işbirliği,
 • Yurtiçi ve dışı diğer üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği,
 • Mevcut kaynakların kullanımında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik,
 • Yukarıda belirtilen enstitü temel politikalarından/ilkelerinden, enstitü yönetimi olarak öncelikle aşağıdaki politikalarımızın/ilkelerimizin hayata geçirilmesi düşünülmüştür:
 • Eğitimde Kaliteyi Geliştirmek,
 • Gelişime Açık Bir Yönetim Politikası İzlemek.

 

          

 

 

 

           Our Policy

 • Giving importance to merit and success
 • Being transparent and accountable
 • Transparent management,
 • Keeping communication channels open,
 • Self-assessment,
 • Cooperation of the parties in decision making,
 • Cooperation with other domestic and foreign universities, institutions and organizations,
 • Efficiency, economy and efficiency in the use of existing resources,
 • From the above-mentioned institute basic policies/principles, as the institute management, first of all, our following policies/principles were thought to be put into practice:
 • Improving Quality in Education,
 • To Follow a Management Policy Open to Development.

 

 

 

background image