Danışma Kurulu Kararları

 

30.12.2021 Tarihli Birim Danışma Kurulu Toplantısı

Karar 01/01. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Temsilcimiz Sn. Mustafa Örnek, Sağlık Okuryazarlığı ile ilgili Eylem Planlarından bahsederek, bu konunun tez konusu olarak öğrencilerimiz ile paylaşılabileceğini ayrıca diğer genel müdürlükler ile köprü vazifesi görebileceklerini ve ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Karar 01/02. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU, ülkemizde ilk kez lisansüstü eğitimde, enstitülerin, kalite süreci içinde yer alarak ulusal etiket alma süreci başlatıldığını ve 2022 yılının bu anlamda çok önemli bir yıl olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda emek sarf eden enstitülerin lokomotif görevi göreceklerini ve tarihi süreçte yerlerini alacaklarını belirtti. Karar 01/03. Türk Eczacılar Birliği Danışma Kurulu Temsilcimiz Ecz. Nur Meral SEYFELİ söz aldı ve yapılacak paydaş toplantılarına katılabileceklerini dile getirdi.

Karar 01/04. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Temsilcimiz Dr. Erkan TAÇBAŞ, 5 yılda 1 hazırlanan araştırma öncelikleri programlarından bahsederek, ilerleyen dönemlerde görüş alışverişleri ile bu konuların karşılıklı olgunlaştırılabileceğini ifade etti. Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP tarafından dile getirilen toplumsal katkı boyutunda da, TAGEM ile ciddi bağlantılar kurulabileceği konularına değinildi.

Karar 01/05. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU, Danışma Kurulu temsilcilerimiz ile Sağlık Profesyonelleri kapsamında multidisipliner bir çalıştay yapılabileceğini ifade etti. Anatomi Anabilim Dalı Başkanı ile Nörobilim Doktora Programı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ek-1 Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 03.01.2022-E.253609 Başkanı Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU da, Danışma Kurulu Temsilcileri ile yapılmaya başlanmış olan bu toplantıların çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Karar 01/06. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu Danışma Kurulu Temsilcimiz Ayşegül GÜMÜŞ BAŞKAYA, Türk Tabipleri Birliği Danışma Kurulu Temsilcimiz Muharrem BAYTEMÜR, Türk Diş Hekimleri Birliği Murat AKKAYA ve Gazi Üniversitesi Danışman Kalite Komisyonu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal IRMAK da iyi dileklerini belirterek, her konuda desteğe açık olduklarını ifade ettiler. Karar 01/07. 29.12.2021 tarihinde yapılan 02 sayılı Enstitü Kurulu’na görüşülen konulardan olan Danışma Kurulu Temsilcisi olarak yeni kurum/kuruluş/kişilerin olacağından ve Üniversitemiz ile Enstitümüzden beklentilerinin neler olduğu, açılmasını istedikleri dersler/programlar var ise yazı ile Enstitümüze iletmeleri hususundan, yapılmasını istedikleri tez çalışmalarından da tarafımıza bilgi dönüşü olursa üzerinde hassasiyetle durulacağı bilgisinden bahsedilerek, iyi dilek temennileri ile kapanış yapıldı.

 

21.06.2022  Tarihli Birim Danışma Kurulu Toplantısı

 

Karar 02/01. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Madde 4(y) ‘Sorumlu araştırmacı: Araştırma konusu ile ilgili dalda uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olup, araştırmanın yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimini’ ifade ediyor olması, birçok anabilim dalımızdan tarafımıza iletilen ve en son olarak da 30 Mayıs 2022 tarihinde yapılan TUSEB çevrimiçi çalıştayında belirtilen öneriler doğrultusunda, sorumlu araştırmacının diş hekimi veya hekim olarak sınırlandırılmasındaki güçlüklerin göz önünde bulundurularak, yönetmelikteki bu ifadenin, ‘Sorumlu Araştırmacı, araştırma konusu ile ilgili dalda uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış ve araştırmanın yürütülmesinden sorumlu olan kişiyi’ ifadesi olarak değiştirilip/değiştirilemeyeceği hususunun görüşülmesi neticesinde, Prof. Dr. Gamze AKBULUT ve Türkiye Diyetisyenler Derneği Temsilcisi Uzm. Dyt. Nursel GÜNAY da bu konuya katıldıklarını belirtti. Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Ayşegül GÜMÜŞ BAŞKAYA, bu konunun kanunda tanımlanmış olduğunu, direk insan üzerinde klinik araştırma yapıldığında, araştırmadan sorumlu olan kişinin hekim veya diş hekimi olması gerektiğini (konunun teşhis ve tedavi kapsamında gelişmesinden ötürü) belirtti. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığına vekâlet eden Prof. Dr. Sevil ÖZGER İLHAN da, sorumlu araştırmacı kimliğinin, şu anda mevcut olan ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde olması gerektiğini belirtti. Konunun, sürecin devamında değerlendirilebileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

Karar 02/02. Lisansüstü disiplinler arası programların açılması konusunda önerilerin görüşülmesi neticesinde, Enstitü Müdür Prof. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP, birlikte hareket ederek gücümüze güç katacak projeler ile yol almamız gerektiğine değindi. Türk Diş Hekimleri Birliğinden Prof. Dr. Murat AKKAYA, aynı anda hem uzmanlık hem de doktora eğitiminin devam etmesinin tartışma konusu olduğunu, bilimsel çalışmalar içerisinde doktora eğitimi almanın önem ve gerekliliğinin üzerinde durulsa da, farklı disiplinlerde çalışılarak, klinik beceri kazanmak isteyenlere doktora programları yerine farklı programlarda eğitim verilerek sürece devam edilmesi gerektiğine değindi. Enstitü Müdürü Prof. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP, Türkiye’de iki lisansüstü programa aynı anda kayıt yaptırılamadığını, anacak Diş Hekimliği için durumun farklı olması gerektiğini ve farklı alanlardaki öğretim üyelerinin bir araya gelerek doktora programları için bir alan yaratılabileceği, 22.06.2022 tarihinde yapılacak bir toplantıda da, bu konunun üzerinde tartışılacağı ve önerilere her daim açık olduğumuza değindi. Ayrıca özellikle Biyoenformatik ve Sağlık Yönetimi konularında program açmak için önerilere açık olduğumuzdan bahsederek, program açma taleplerinin alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu taleplerin anketlerle değerlendirildiğini/değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca program açma talepleri ile ilgili bir seminer düzenlenebileceğini de ifade etti. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığına vekâlet eden Prof. Dr. Sevil ÖZGER İLHAN, Moleküler Simülasyon, Yapay Zeka Uygulamaları ile İlaç Molekülü Keşfi ve ilgili araştırmalara dönük programlar olması gerektiğini ifade etti. Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur İNAM, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Nöron konularında daha ileri düzeyde çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığına vekâlet eden Prof. Dr. Sevil ÖZGER İLHAN ve Anatomi Anabilim Dalı ve Nörobilim Doktora Programı Başkanı Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU da açılacak programların daha spesifik programlar olması gerektiği hususuna değindiler. Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Aysel BERKKAN, tezsiz yüksek lisans programlarının tercih edilmesinin nedenlerinden özellikle Eczacılık için geçerli olanlarından, serbest eczacılardan destek alındığı için tercih yapıldığını belirterek, tezsizden sonraki dönemlerde, tezli programlara geçiş yapılabileceği hususuna değindi. TÜBİTAK temsilcimiz Hatice MAHUR TURAN, doktora programları ile ilgili olarak, projelerin arık multidisipliner olmaya başladığını ve doktora eğitiminde de buna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Temsilcisi Hakan KEÇE de, Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak yaptığımız çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Son olarak Sn. CELEP, hedefi iyi belirlemek gerektiğini, topluca iyi yönlendirme ile yolumuza başarı ile devam edebileceğimizi vurgulayarak oturumu kapattı.

Ekte yer alan katılım sağlayan Danışma Kurulu Temsilcilerimiz ve Gazi Üniversitesi Danışman Kalite Komisyonu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan TEKEDERE de iyi dileklerini belirterek, her konuda desteğe açık olduklarını ifade ettiler.

14.10.2022 Tarihli Birim Danışma Kurulu Toplantısı

14 Ekim 2022 tarihinde saat 13.30’da ZOOM üzerinden Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezunları ve Danışma Kurulu Üyelerimizden 72 kişinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP başkanlık etmiş olup; toplantıda, enstitümüzün faaliyetleri, araştırma üniversitesi kapsamında yürütülen faaliyetler, iyileştirme faaliyetleri, üniversitemiz ve enstitümüz vizyon, misyon, öncelikli alanlar, enstitü ulusal ve uluslararası kalite standartları (ORPHEUS ꭥYÖKAK) kalite süreçleri ile ilgili bilgiler paylaşılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Görüşülen Konular; Vizyon ve Misyonumuz değerlendirilerek, 2019-2023 stratejik plan güncellemeleri ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Dış paydaşlarımızdan olan ve Danışma Kurulumuz TÜBİTAK temsilcimiz Hatice Mahur TURAN, öğrenci ve mezunlarımıza yönelik proje kaynakları hakkında bilgi vermiştir. Dış Paydaşlarımızdan olan ve Danışma Kurulumuz TAGEM temsilcimiz Dr.İlkem DEMİRKESEN MERT, sağlık bilimleri alanında TAGEM Ar-Ge Proje Kaynakları hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Kalite Öğrenci Temsilcimiz Birce ERÇELEN ÖZTÜRK, öğrenci temsilciliği ve öğrencilerin, süreç içinde bulundukları katkıların önemine değinmiştir.

Öneriler; Mezunlar günü buluşması ve diploma töreni yapılması önerilerinde bulunulmuştur. Uluslararası olarak da, mezunlarımızdan Dr. Farıd MUSEYIBOV şu anda Azerbeycan Tıp Üniversitesi Oral Pataloji Bölüm Başkanı olduğunu belirterek, uluslararası bir kongre yapılması önerisini getirmiştir. Öneri üzerine görüşmelerin yapılarak Kongre/kongrelerin yapılması kararı alınmıştır. Dilek ve temenniler ile oturum son bulmuştur.

 

background image