AR GE Kararları

09.11.2022  / 01 Ar Ge Değerlendirme Toplantısı Kararları   

Önceki dönem faaliyetlerin değerlendirilmesi

 

Önceki Dönem faaliyetleri değerlendirildi. Özellikle BAP Komisyonu ile ilgili tezlerde karşılaşılan sıkıntılar üzerinde durularak, BAP Komisyonundan talep edilen toplantıya, AR GE Ekibinin de katılım sağlamasının uygun olacağına ve BAP Komisyonu ile Rektörlükte yapılacak toplantıya da Proje Koordinasyon Merkez Müdürü Doç Dr. Elçin Özgür BÜYÜKATALAY’ın koordinasyonu ile Enstitü Müdür ve Müdür yardımcılarının da katılmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.

Anabilim dalı başkanlıklarınca, programlarının ve laboratuvar olanaklarının tanıtımının sağlanmasının, öğretim üyelerinin çalışma alanlarının bilinirliğinin sağlanması açısından uygun olacağına karar verildi.

Başkan ve yardımcılarının seçilmesi

Ar Ge Ekip Başkanı olarak Prof  Dr. Erden BANOĞLU

Ekip Başkan yardımcıları olarak da;

 Prof.Dr.Şevin GÜNEY

Doç.Dr.Handan KAYHAN

Dr.Öğr.Üyesi Özlem CANBOLAT’ın atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Araştırma kalitesinin artırılması ve ORPHEUS yayın şartları

08.08.2022 tarihinde güncellenen 2019-2023 yılı Güncellenmiş Stratejik Planımızda da belirttiğimiz üzere;

Amaç 1. Araştırma Kalitesinin Artırılması

Amaç 2.Üniversite Sanayi İşbirliğinin artırılması

Amaç 3. Enstitü ile ilgili güncel bilgilere ulaşımın hızlandırılması

Amaç 4.Öğrenci, Öğretim Üyesi, İdari Personel ve Mezun Memnuniyetlerinin Artırılması olduğundan ve

 

ORPHEUS yayın şartları içerisinde de yer aldığından,

Doktora tezlerinde,

1 SCI yayın

1 Alan İndeksi

1 Submitted Manuscript olması gerektiğine oy birliği ile karar verildi.

 

background image