Etik Kurul/Komisyon Kararları

Etik Kurul/Komisyon Değerlendirme Toplantısı

25 Kasım 2022 

Toplantı No:1

Klinik Araştırmalar Etik Kurul/Hayvan Deneyleri Etik Kurul/Etik Komisyon Başkanları İle İstişare

Yapılan istişare sonucunda;

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan, İyi Klinik Uygulamaları konulu bir eğitim talep edilmesinin, tez konusu önerecek öğrenciler için çok yararlı olabileceğine değinildi.

 

Ayrıca özellikle tez başlığı değiştirme durumlarında, Klinik Araştırmaları Etik Kurul ve Hayvan Deneyleri Etik Kurul için öncelikle başlık değişim konularının ilgili kurullara bilgi verilmesine ve onayı alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi. Zaten, T.C. Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi Madde 7 (k) ‘ Kurul onayı alındıktan sonra projedeki değişiklikler proje yürütücüsü tarafından kurula yazılı olarak bildirilir ve onayı alınır. Ayrıca çalışmada yer alacak araştırmacılardaki değişiklikler için yürütücü ve araştırmacılar tarafından imzalı beyan ve feragat dilekçeleri alınır’ hükmü de yer aldığından, tez başlığı değişikliklerinde Etik Kuruldan onay alma konusunun ilgili hüküm gereğince yerine getirilmesi gerektiği bilgisinin tüm anabilim dalı başkanlıklarına bildirilmesine ve anabilim dalı başkanlıklarının da tüm öğretim üyelerine bu bilgiyi ulaştırarak, danışmanları oldukları öğrencilerin tez başlığı değişikliklerinde bu yolu uygulamaları gerektiği hususuna dikkat etmeleri gerektiği konusunda hatırlatma yapılmasına karar verildi. Enstitümüzde kullanılan Tez Başlığı Değişikliği Formlarına da bu hükümlerin eklenmesine karar verildi.

 

Ancak Etik Komisyon için tez başlığı değişiklik işlemlerinde Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülen başlıklar için, Etik Komisyona bilgi verilmesi ve tekrar Etik Komisyondan Enstitüye bilgi yazısı gelmesi durumunda onay verilebileceğine, bundan dolayı da azami sürelere dikkat edilerek tez başlığı değiştirme işlemlerine yönelinmesine ve Etik Komisyon toplantı sürelerinin de göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerektiği bilgisinin tüm anabilim dalı başkanlıklarına ve başkanlıklar kanalı ile de tüm danışman öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencilere ulaştırılmasına karar verildi. Aynı şekilde bu konunun da Tez Başlığı Değiştirme Formumuzda yer alması konusu görüşüldü.

 

 

 

background image