Sağlık Bilimleri Enstitüsü Memnuniyet Anketleri
21 February 2021 | 09:39

 

Bu anket formu, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinin/öğrencilerinin Enstitümüze duydukları memnuniyet durumunun saptanması amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda görüş ve önerileriniz Enstitümüz için önem arz etmektedir.

Anketlerden elde edilen bilgiler, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü kalite geliştirme çalışmalarında kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar, araştırma bulgularının gerçeğe uygunluğu açısından çok önemlidir.

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Memnuniyet Anketi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Memnuniyet Anketi

 

background image