2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
29 June 2022 | 10:38

Lisansüstü programlarımıza 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvurular ve kesin kayıtlar çevrim içi olacaktır ve başvuru esnasında istenen belgeler sisteme aday öğrencilerimiz tarafından yüklenecektir.

Başvuru yapılmadan önce aşağıda verilen Önemli tarihler, Genel Başvuru Şartları, Kontenjan ve Özel Şartlar, Değerlendirme, Online Başvuru ve Yüklenecek Belgeler başlıkları altındaki sayfaların ve diğer duyuruların dikkatlice incelenmesi önem arz etmektedir. 

 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI ÖNEMLİ TARİHLERİ

4-22 Temmuz 2022

Adayların internet üzerinden başvurusu ve kayıt onayını vermesi

29 Temmuz 2022

Bilimsel Değerlendirme Sınavlarına Girecek Adayların İlanı  (tezsiz hariç)

3-5 Ağustos 2022

Bilimsel Değerlendirme Sınavlarının Yapılması ve Tutanakların Enstitüye Gönderilmesi

 

12 Ağustos 2022

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

1-3 Eylül 2022

Kesin kayıt hakkı kazananların (Asıl) kayıtları (çevrimiçi)

6 Eylül 2022

1. Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların ilanı 

7 Eylül 2022

1. Yedek kesin kayıtları (çevrimiçi)

8 Eylül 2022

2. Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

9 Eylül 2022

2. Yedek kesin kayıtları (çevrimiçi)

İlan edilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Tarihlerde değişiklik olabileceğinden web sayfamızı takip ediniz.
 
►► Gazi Üniversitesi Yurt Dışından/Yabancı Öğrenci Kabul Yönergesi (Senato Kararları 2022_202  15.06.2022) 
►► Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi Madde 11-(2): Lisansüstü programa başvuran adayın ön kayıttan önce Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürlüğünce belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan Türkçe yeterlilik sınavında en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. En az B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmayan adayın ilgili lisansüstü programa kaydı yapılır. Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için bir yıl Gazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe hazırlık kursu için süre tanınır ve bu süre ilgili programın azami süresine dahil edilmez. Belirtilen süre içinde Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesinde yer alan mazeretler dışında herhangi bir nedenle belgesini teslim etmeyen adayın kaydı silinir. 

►► Gazi Üniversitesi TÖMER'den alınmış belgesi olan adaylar haricinde aşağıdaki durumlar için Gazi Üniversitesi TÖMER'e (https://tomer.gazi.edu.tr/) başvurunuz.
  • TÖMER Belgesi (Türkçe Yeterlik Belgesi) olmayan adaylarımız, 
  • Mezuniyeti Türkiyeden olan yabancı uyruklu adaylarımız,
  • Üniversitemiz dışından alınan Türkçe Yeterlik Belgesini onaylatmak isteyen adaylarımız,

Sınav ve Değerlendirme Ücreti Banka Hesabı: Yabancı uyruklu adaylarımızın değerlendirme ücreti olan 100$ aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları ve dekontunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
 
 
BANKA
 HALKBANK
HESAP ADI
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ŞUBE ADI VE KODU
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 1294
HESAP NO
 58100031
IBAN NO
 TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031
SWIFT KODU
 TRHBTR2A
* Başvurunun geçersiz olması ya da adayın yerleşememesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.
 

► Lisansüstü Programlara öğrenci kabul sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve muhtemel değişiklikler Enstitülerin ağ adresinde duyurulacağından ilgililerin bu sayfaları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.

 

background image