Strateji Geliştirme Ekibimizle 08.08.2022 Tarihinde Enstitümüz 2019-2023 Stratejik Planını Görüşmek Üzere Çevrimiçi Toplantı Yapıldı.
8 August 2022 | 17:46

08.08.08. strteji-1

background image